Hjem
Wenche Andersen Hellands bilde

Wenche Andersen Helland

Professor
 • E-postWenche.Helland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 62 32
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • pragmatiske språkvanskar
 • utviklingsmessig språkforstyrrelse (DLD)
 • afasi
 • kommunikasjonsvanskar hos barn med ADHD og barn med ASD
 • spåk og sosioemosjonelle vanskar
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Oral language skills and mental health in female prisoners: pragmatic skills are essential. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2023). Disentangling dyslexia from typical L2-learning in emergent literacy. Dyslexia.
 • Vis forfatter(e) (2022). Oral language problems in Norwegian female prisoners. Journal of Correctional Education. 31-48.
 • Vis forfatter(e) (2021). Kindergarten screening tools filled out by parents and teachers targeting dyslexia. Predictions and developmental trajectories from age 5 to age 15 years. Dyslexia.
 • Vis forfatter(e) (2021). Associations between stroke severity, aphasia severity, lesion location, and lesion size in acute stroke, and aphasia severity one year post stroke. Aphasiology. 1-23.
 • Vis forfatter(e) (2020). Voksne CI-brukeres post-operative erfaringer. En kvalitativ undersøkelse av hva fire voksne CI-brukere erfarer som viktig i tiden etter lydpåsetting. Norsk tidsskrift for logopedi. 6-15.
 • Vis forfatter(e) (2020). Emotional and behavioural function in children with language problems- a longitudinal, population- based study. European Journal of Special Needs Education. 177-190.
 • Vis forfatter(e) (2020). Associations between lesion size, lesion location and aphasia in acute stroke. Aphasiology. 1-19.
 • Vis forfatter(e) (2020). Assessing pragmatic competence in 18-to 47-months-old Norwegian children. A pilot study with the Language Use Inventory (LUI). RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation. 21-37.
 • Vis forfatter(e) (2018). Auditive training effects from a dichotic listening app in children with dyslexia. Dyslexia. 336-356.
 • Vis forfatter(e) (2017). Self-reported symptoms of anxiety and depression in chronic stroke patients with and without aphasia. Aphasiology. 1392-1409.
 • Vis forfatter(e) (2017). Emotional and behavioural needs in children with specific language impairment and in children with autism spectrum disorder: The importance of pragmatic language impairment. Research in Developmental Disabilities. 33-39.
 • Vis forfatter(e) (2017). Detecting Preschool language impairment and risk of develpmental dyslexia. Journal of Research in Childhood Education. 295-311.
 • Vis forfatter(e) (2016). Pragmatic language impairment in children with Noonan syndrome. Clinical Linguistics & Phonetics. 899-910.
 • Vis forfatter(e) (2016). Language Impairments in children With ADHD and in Children With Reading Disorder. Journal of Attention Disorders. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). En pilotstudie av språkferdigheter hos lett premature barn. Norsk tidsskrift for logopedi. 22-28.
 • Vis forfatter(e) (2016). Autism traits: The importance of “co-morbid” problems for impairment and contact with services. Data from the Bergen Child Study. Research in Developmental Disabilities. 275-283.
 • Vis forfatter(e) (2015). The dynamics of narrative writing in primary grade children: Writing process factors predict story quality. Reading and writing. 529-554.
 • Vis forfatter(e) (2014). Stable associations between behavioral problems and language impairments across childhood - The importance of pragmatic language problems. Research in Developmental Disabilities. 943-951.
 • Vis forfatter(e) (2014). Language profiles and mental health problems in children with specific language impairment and children with ADHD. Journal of Attention Disorders. 226-235.
 • Vis forfatter(e) (2012). Exploring language profiles for children with ADHD and children with Asperger syndrome. Journal of Attention Disorders. 34-43.
 • Vis forfatter(e) (2009). The usability of a Norwegian adaptation of the Children's Communication Checklist Second Edition (CCC-2) in differentiating between language impaired and non-language impaired 6- to 12-year-olds. Scandinavian Journal of Psychology. 287-292.
 • Vis forfatter(e) (2007). Assessment of pragmatic language impairment in children referred to psychiatric services a pilot study of the Children's Communication Checklist in a Norwegian sample. Logopedics, Phoniatrics, Vocology. 23-30.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Språkkartlegging ved bruk av CCC-2.
 • Vis forfatter(e) (2022). Språkforstyrrelser og dysleksi. .
 • Vis forfatter(e) (2021). The Languge Use Inventory.
 • Vis forfatter(e) (2020). Pragmatiske språkvanskar-teori og kartlegging.
 • Vis forfatter(e) (2019). Språkvanskar og komorbiditet i barnepsykiatrien.
 • Vis forfatter(e) (2019). Språkrelaterte lærevanskar.
 • Vis forfatter(e) (2019). Språk-og lærevanskar.
 • Vis forfatter(e) (2019). Spesifikke/utviklingsmessige språkvanskar.
 • Vis forfatter(e) (2019). Pragmatiske språkvankar og kartlegging med CCC-2.
 • Vis forfatter(e) (2018). Språvanskar og overlappande tilstandar.
 • Vis forfatter(e) (2018). Språkvanskar hos barn i psykisk helsevern.
 • Vis forfatter(e) (2018). Språkvanskar hos barn.
 • Vis forfatter(e) (2018). Spesifikke språkvanskar .
 • Vis forfatter(e) (2018). Pragmatiske språkvanskar. Ny forsking kring kartlegging og tiltak.
 • Vis forfatter(e) (2018). Pragmatiske språkvanskar.
 • Vis forfatter(e) (2018). Pragmatikk, pragmatiske språkvanskar, kartlegging og tiltak.
 • Vis forfatter(e) (2018). Nyare forsking om pragmatiske språkvanskar og komorbiditet.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kartlegging a pragmatiske språkvanskar-tolking av CCC-2.
 • Vis forfatter(e) (2017). Språvanskar hos barn.
 • Vis forfatter(e) (2017). Språkbaserte lærevanskar.
 • Vis forfatter(e) (2017). Pragmatiske språkvanskar. Kartlegging ved CCC-2.
 • Vis forfatter(e) (2016). kartlegging av pragmatiske språkvanskar. Presentasjon av nyare forsking på området.
 • Vis forfatter(e) (2016). Språket i bruk. Pragmatiske språkvanskar; teori, kartlegging og tiltak.
 • Vis forfatter(e) (2016). Språk hos barn med SLI, ADHD og ASD.
 • Vis forfatter(e) (2016). Pragmstiske språkvanskar. Ny forsking.
 • Vis forfatter(e) (2016). Pragmatiske språkvanskar. Teori, kartlegging og nyare forsking på området.
 • Vis forfatter(e) (2016). Om pragmatiske språkvanskar; forsking , kartlegging.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kommunikasjon hos barn med ADHD; barn med ASD og barn med SLI.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kartlegging av pragmatiske språkvanskar.
 • Vis forfatter(e) (2016). Bravo-språkstimulering i barnehagen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Språkvanskar og komorbiditet.
 • Vis forfatter(e) (2015). Språkvanskar hos barn og unge.
 • Vis forfatter(e) (2015). Nyare forsking på pragmatiske språkvanskar/sosial kommunikasjon.
 • Vis forfatter(e) (2015). Nyare forsking kring pragmatiske språkvanskar og komorbiditet.
 • Vis forfatter(e) (2015). Forsking kring pragmatiske språkvanskar.
 • Vis forfatter(e) (2015). Barn si språkutvikling.
 • Vis forfatter(e) (2015). Administrering og tolking av CCC-2.
 • Vis forfatter(e) (2014). Språkvanskar.
 • Vis forfatter(e) (2014). Språkutvikling og språkvanskar.
 • Vis forfatter(e) (2014). Pragmatiske språkvanskar. Teori, kartlegging og tiltak.
 • Vis forfatter(e) (2014). Pragmatiske språkvanskar og komorbiditet.
 • Vis forfatter(e) (2014). Nyare forsking på pragmatiske språkvanskar.
 • Vis forfatter(e) (2013). Språkrelaterte lærevanskar.
 • Vis forfatter(e) (2013). Språk- og kommunikasjonsvanskar.
 • Vis forfatter(e) (2013). Språk og åtferdsvanskar.
 • Vis forfatter(e) (2013). Pragmatiske språkvanskar; teori, kartlegging og nyare forsking.
 • Vis forfatter(e) (2013). Pragmatiske språkvanskar; kartleggingsinstrumentet CCC-2 og nyare forsking.
 • Vis forfatter(e) (2013). Pragmastiske språkvanskar og ADHD; presentasjon av eit case.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). The Bergen Telle a tale study.
 • Vis forfatter(e) (2012). Språkvansker og andre utviklingsforstyrrelser hos barn. Komorbiditet.
 • Vis forfatter(e) (2012). Språk og psykisk helse hos barn med ADHD og barn med spesifikke språkvanskar.
 • Vis forfatter(e) (2012). Presentasjon av CCC-2.
 • Vis forfatter(e) (2012). Kommunikasjonsvanskar hos barn.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Early Screening for Dyslexia: The Value of Teacher and Parental Report.
 • Vis forfatter(e) (2022). Language and literacy in the prison population. .
 • Vis forfatter(e) (2022). Helland, WA: Emotional and behavioural function in children with language problems-a longitudinal, population-based study. Psykisk helse hos barn med språkforstyrrelser .
 • Vis forfatter(e) (2021). Dyslexi hos barn med norska som andrespråk.
 • Vis forfatter(e) (2019). Psykiske helse hos barn med språkvanskar. Longitudinelle data frå Barn i Bergen studien.
 • Vis forfatter(e) (2019). Psykisk helse hos barn med språkvanskar.
 • Vis forfatter(e) (2019). Psykisk helse hos barn med språkvanskar.
 • Vis forfatter(e) (2019). Pragmatic languagee development in Norwegian toddlers.
 • Vis forfatter(e) (2019). Pragmatic language development in Norwegian toddlers. A study with the Norwegian adaptation of the Language Use Inventory.
 • Vis forfatter(e) (2018). Utvikingsmessige språkvanskar.
 • Vis forfatter(e) (2018). Language impairment in children born late preterm. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Language impairment in children born late preterm.
 • Vis forfatter(e) (2018). Sosioemosjonelle vanskar hos barn med språkvanskar. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Risiko for språkvansker -skolealder er ikke tidlig nok.
 • Vis forfatter(e) (2016). Systematisk språktrening i barnehagen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Spesifikke språkvanskar og ADHD.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kartlegging av femåringars språk. Kva kan tre ulike kartleggingsinstrument fortelja oss?
 • Vis forfatter(e) (2016). Barn med spesifikke språkvanskar og barn med ADHD. Kan gruppene skiljast frå kvarandre med omsyn til språkprofilar og sosioemosjonelle vanskar?
 • Vis forfatter(e) (2015). Språk og åtferdsvanskar;Predikerer språkvanskar og vanskar i høve til vener (peer problems) i 7-9 års alder pragmatiske språkvanskar fem år seinare? .
 • Vis forfatter(e) (2015). Pragmatiske språkvanskar hos barn med Noonans syndrom.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kva er pragmatiske språkvanskar? Kartlegging og tiltak.
 • Vis forfatter(e) (2015). Investigating communication in 5-year-olds.
 • Vis forfatter(e) (2014). Contrasting children with Asperger syndrome and children with specific language impairment.
 • Vis forfatter(e) (2014). "What does it take to tell a good story".
 • Vis forfatter(e) (2013). Språkvanskar hos barn.
 • Vis forfatter(e) (2013). Language impairments in children with behavior problems.
 • Vis forfatter(e) (2013). Language disorders inn children with ADHD and children with reading disorder.
 • Vis forfatter(e) (2013). Aphasia after cerebral infarction. What can diffusion-weighted MRI tell us?
 • Vis forfatter(e) (2012). Undersøking av kommunikasjon hos barn med ADHD, barn med ASD og barn med spesifikke språkvanskar.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Bergen Tell-a-tale Project. A neurolinguistic perspective on narrative development.
 • Vis forfatter(e) (2012). Språkvanskar hos barn med ADHD og barn med lese-skrivevanskar.
 • Vis forfatter(e) (2012). Språkprofilar og psyksik hesle hos barn med ADHD og barn med spesifikke språkvanskar.
 • Vis forfatter(e) (2012). Språkprofilar og psykisk helse.
 • Vis forfatter(e) (2012). Language profiles and mental health problems in children with specific language impairment and children with ADHD.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2022). Logopeders arbeidssted, fagområder, kompetanse og kompetansebehov. Norsk tidsskrift for logopedi.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2021). Logopedifagets fremtid. Dagens medisin.
 • Vis forfatter(e) (2016). Skolealder er ikke tidlig nok. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2010). Communication difficulties in children identified with psychiatric problems.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2023). Mental health and language skills in Norwegian female prisoners diagnosed with ADHD.
 • Vis forfatter(e) (2018). Auditive training effect in dyslexia using a dichotic listening paradigm.
 • Vis forfatter(e) (2014). What does it take to tell a good story? The relation between narrative skills and neurocognitive factors in 3rd graders.
 • Vis forfatter(e) (2013). Language impairment in children with ADHD and in chuildren with RD.
 • Vis forfatter(e) (2012). Language impairments in children with ADHD and in children with reading disoders.
 • Vis forfatter(e) (2011). Communication Impairments in Children With AD/HD.
 • Vis forfatter(e) (2009). Communication impairments in children with ADHD and children with Asperger syndrome.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2021). Intervensjoner for barn med pragmatiske språkvansker - en litteraturstudie. Norsk tidsskrift for logopedi.
 • Vis forfatter(e) (2021). Disorders of Language and Literacy in the Prison Population: A Scoping Review. Education Sciences. 25 sider.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2023). Dysleksi og engelskfaget. Utdanningsnytt.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Risiko for å utvikle dysleksi: Ta foreldrenes tidlige bekymring på alvor! Norsk tidsskrift for logopedi. 14-16.
 • Vis forfatter(e) (2020). I lys av tidlig innsats: Bruk av termene språkvansker, og dyskalkuli i lærerutdanningenes emneplaner. Norsk tidsskrift for logopedi. 32-47.
 • Vis forfatter(e) (2013). The First International Workshop on Reading and Developmental dyslexi (IWORDD). Norsk tidsskrift for logopedi. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Children's Communication Checklist Second Edition. Norsk tidsskrift for logopedi. 61.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kommunikasjonsvanskar hos barn med psykiatriske problem. Norsk tidsskrift for logopedi. 5-10.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forskergrupper