Hjem
William Shedd Helland-Hansens bilde

William Shedd Helland-Hansen

Professor
 • E-postWilliam.Helland-Hansen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 33 97
 • Besøksadresse
  Allégaten 41
  Realfagbygget
  5007 Bergen
  Rom 
  2G15c - 2139
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

William Helland-Hansens ekspertise er knyttet til avsetninger og avsetningsbergarter (sedimentologi), spesielt klastiske avsetninger, f.eks. grus, sand og leire og de tilsvarende bergartene, konglomerat, sandstein, og leirskifer. Hvordan transporteres partiklene, hvordan avsettes de, hvordan bygger de opp lagrekker gjennom lange tidsrom og hvilke faktorer kontrollerer bergartenes oppbygning og geometri? Hvordan kan denne kunnskapen anvendes for tolkning av bergarter fra fjern geologisk fortid, og hvordan kan den anvendes for samtiden og fremtiden?   

William Helland-Hansen ble ansatt ved Universitet i Bergen (UiB) i 1997 etter 12 år i oljeindustrien (Norsk Hydro, 1985-1997). Fra 1998 har han vært professor ved UiB og fra 2007 professor II ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Hans faglige interesser omfatter et vidt spekter innenfor klastisk sedimentologi. Forskningstemaer er sekvensstratigrafi, trajektorie-analyse, klinoform-dynamikk, "source-to-sink", grunmarin sedimentasjon, tid- og rom struktur av bassenginnfylling og kystendringer i det 21 århundret. Forskningen er bygget delvis på data  fra norsk sokkel og Svalbard, men også teoretiske analyser fra kontorpulten. Han har deltatt i mange prosjekter, delvis som prosjektleder og han har vært hovedveilder for mer enn 50 master studenter og 10 PhD kandidater. 

I tillegg til forskningen har han et sterkt engasjement for populærvitenskapelig formidling. Han var involvert i oppbygningen av vitensenteret VILVITE, de nye utstillingene på Naturhistorisk Museum, UiB, var hovedredaktør for bestselgeren Naturhistorisk Vegbok, Hordaland, og redaktør og prosjektleder for nettstedet grind.no. https://www.grind.no/. Han er nå redaktør for et praktverk om de 100 fineste geologiske lokalitetene i Norge, som skal utgis i 2024.

 

 

Forskningsområder:

 • Kystendringer i det 21 århundret
 • Klastisk sedimentologi
 • Sekvensstratigrafi
 • Grunnmarin sedimentasjon
 • Source-to-sink
 • Tids-struktur av bassenginnfylling
 • Svalbards paleogene lagrekke

 

 • Initiativtaker, hovedredaktør og prosjektleder for Naturhistorisk Vegbok, Hordaland (2004). Boken er en popularisert presentasjon av kunnskap om berggrunnsgeologi, kvartærgeologi, zoologi, botanikk og meteorologi  for (tidligere) Hordaland fylke. Boken er på 568 sider med 1750 illustrasjoner og har vært en lokal bestselger (20 000 solgte bøker).
 • UiBs representant og prosjektmedarbeider i utviklingsfasen for Bergens vitensenter VILVITE (åpnet 2007). 
 • 2013-2020 prosjektleder og hovedredaktør for kunnskapsportalen grind.no, fra 2020 fagkoordinator. http://grind.no/
 • Medredaktør "Ei halvøy i Hardanger" (2013). Om natur og kultur på Neshalvøya, Hardanger.
 • Fra 2014 geologi-representant i redaksjonen for det populærvitenskapelige magasinet "Naturen".
 • Medarbeider i prosjektteamet og i en periode faglig ansvarlig for utvikling av geologiseksjonen i de nye utstillingene på Naturhistorisk Museum, Universitetet i Bergen.
 • 2021-2023 Hovedredaktør av spesialutgave av Norwegian Journal of Geology om historien til Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen
 • Fra 2022 redaktør av praktverk om de 100 fineste geologiske lokalitetene i Norge (utgis i 2024)

GEOV107 (UiB) - Innføring i sedimentologi

SDG207 - Energiomstilling

GEOV362 (UiB) - Integrert feltkurs i tektonikk og sedimentologi

NYERE PUBLIKASJONER

 

Tumushabe, M. W., Helland-Hansen, W., Nagudi, B., Echegu, S., & Aanyu, K. (2022). Quantification of reservoir rock properties (Porosity, Permeability and Vshale) in the reservoir rock units of South Lake Albert Basin, Albertine Rift, Western Uganda. Journal of African Earth Sciences, 185, 104410.

Helland‐Hansen, W., & Grundvåg, S. A. (2021). The Svalbard Eocene‐Oligocene (?) Central Basin succession: Sedimentation patterns and controls. Basin Research, 33, 729-753.

Helland-Hansen, W., & Solem Næsheim, S. (2021). Fra deltasand til sandsteinsklipper: Ny kunnskap fra Svalbards jordhistoriearkiv. Naturen, 145(2-03), 101-111.

Nyberg, B., Helland‐Hansen, W., Gawthorpe, R., Tillmans, F., & Sandbakken, P. (2021). Assessing first‐order BQART estimates for ancient source‐to‐sink mass budget calculations. Basin Research, 33, 2435-2452.

Pellegrini, C., Patruno, S., Helland‐Hansen, W., Steel, R. J., & Trincardi, F. (2020). Clinoforms and clinothems: Fundamental elements of basin infill. Basin Research, 32, 187-205.

Romans, B. W., Fosdick, J. C., Poyatos-Moré, M., & Helland-Hansen, W. (2020). Editorial: Sedimentary System Response to External Forcings: A Process-Based Perspective. Front. Earth Sci, 8, 591420.

Jelby, M. E., Grundvåg, S. A., Helland‐Hansen, W., Olaussen, S., & Stemmerik, L. (2020) Tempestite facies variability and storm‐depositional processes across a wide ramp: Towards a polygenetic model for hummocky cross‐stratification. Sedimentology 67, 742–781

Helland-Hansen, W. (2019) Den store fjellkjededebatten. Naturen, 143(04), 142-147.

Patruno, S., Scisciani, V., Helland‐Hansen, W., D'Intino, N., Reid, W., & Pellegrini, C. (2019). Upslope‐climbing shelf‐edge clinoforms and the stepwise evolution of the northern European glaciation (lower Pleistocene Eridanos Delta system, UK North Sea): When sediment supply overwhelms accommodation. Basin Research.

Klausen, T. G., Nyberg, B., & Helland-Hansen, W. (2019). The largest delta plain in Earth’s history. Geology, 47(5), 470-474.

Aadland, T., & Helland‐Hansen, W. (2019). Progradation Rates Measured at Modern River Outlets: A First‐Order Constraint on the Pace of Deltaic Deposition. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 124(2), 347-364.

Rossi, V. M., Paterson, N. W., Helland‐Hansen, W., Klausen, T. G., & Eide, C. H. (2019). Mud‐rich delta‐scale compound clinoforms in the Triassic shelf of northern Pangea (Havert Formation, south‐western Barents Sea). Sedimentology, 66(6), 2234-2267.

Olaussen, S., Larssen, G. B., Helland-Hansen, W., Johannessen, E. P., Nøttvedt, A., Riis, F., ... & Worsley, D. (2019). Mesozoic strata of Kong Karls Land, Svalbard, Norway; a link to the northern Barents Sea basins and platforms. Norwegian Journal of Geology, 98(4).

Aadland, T., Sadler, P.M., and Helland-Hansen, W. (2018). Geometric interpretation of time-scale dependent sedimentation rates. Sedimentary    Geology, 371.32-40.

Klausen, T.G., Helland-Hansen, W., 2018. Methods for restoring and describing ancient clinoform surfaces. J. Sediment. Res. 88 (2), 241–259.

Nyberg, B.B., Gawthorpe, R., and Helland-Hansen, W. (2018). The distribution of rivers to terrestrial sinks: Implications for sediment routing systems. Geomorphology, 316, 1-23.

Nyberg, B.B., Helland-Hansen, W., Gawthorpe, R., Sandbakken, P., Eide, C.H., Sømme, T., Hadler-Jacobsen, F., and Leiknes, S. (2018). Revisiting morphological relationships of modern source-to-sink segments as a first-order approach to scale ancient sedimentary systems. Sedimentary Geology, 373, 111-133.

Eide, C.H., Muller, R., and Helland-Hansen, W. (2018). Using climate to relate water-discharge and area in modern and ancient catchments. Sedimentology, 65 (4), 1378-1389.

Patruno, S. and Helland-Hansen, W. (2018). Clinoforms and Clinoform systems: Review and dynamic classification scheme for shorelines, subaqueous deltas, shelf edges and continental margins. Earth-Science Reviews, 185, 202-233.

Henstra, G.A., Gawthorpe, R., Helland-Hansen, W., Ravnås, R., and Rotevatn, A. (2017). Depositional systems in multiphase rifts: seismic case study from the Lofoten margin, Norway. Basin Research, 29 (4), 447-469.

Klausen, T.G., Muller, R., Slama, J., Olaussen, S., Rismyhr, B., and Helland-Hansen, W. (2017). Depositional history of a condensed shallow marine reservoir succession: stratigraphy and detrital zircon geochronology of the Jurassic Stø Formation, Barents Sea. Journal of the Geological Society, 175 (1), 130-145.

Eide, C.H., Klausen, T.G., Katkov, D., Suslova, A., and Helland-Hansen, W. (2017). Linking an Early Triassic delta to antecedent topography: Source-to-sink study of the southwestern Barents Sea margin. Geological Society of America Bulletin, 130, 263-283.

Helland-Hansen, W., Sømme, T.O., Martinsen, O.J., Lunt, I., and Thurmond, J. (2016). Deciphering Earth’s natural  hourglasses: Perspectives on source-to-sink analysis. Journal of Sedimentary Research, 86, 1008-1033.

Klausen, T.G., Ryseth, A., Helland-Hansen, W., and Gjelberg, H.K. (2016). Progradational and backstepping shoreface deposits in the Ladinian to Early Norian Snadd Formation of the Barents Sea. Sedimentology, 63, 893-916.

Klausen, T.G., Ryseth, A.E., Helland-Hansen, W., Gawthorpe, R., and Lausen, I. (2015).  Regional development and sequence stratigraphy of the Middle to Late Triassic Snadd Formation, Norwegian Barents Sea. Marine and Petroleum Geology, 62, 102-122.

Grundvåg, S.-A., Johannessen, E. P., Helland-Hansen, W. and Plink-Björklund, P. (2014). Depositional architecture and evolution of progradationally stacked lobe complexes in the Eocene Central Basin of Spitsbergen. Sedimentology, 61, 535-569

Grundvåg, S.-A., Helland-Hansen, W., Johannessen, E.P., Olsen, A.H., and Stene, S.A.K. (2014). The depositional architecture and facies variability of shelf deltas in the Eocene Battfjellet Formation, Nathorst Land, Spitsbergen. Sedimentology, 2172-2204

Sømme, T.O., Helland-Hansen, W., Martinsen, O.J. (2014). Quantitative aspects of stratigraphic onshore-offshore relationships along the western margin of southern Norway: implications for Late Mesozoic and Cenozoic topographic evolution. Norwegian Journal of Geology, 93, 261-276.

Klausen, T.G., Ryseth, A.E., Helland-Hansen, W., Gawthorpe, R., and Laursen, I. (2014). Spatial and Temporal Changes In Geometries of Fluvial Channel Bodies From the Triassic Snadd Formation of Offshore Norway. Journal of Sedimentary Research, 84, 567-585.

Sømme, T.O., Helland-Hansen, W & Martinsen, O.J., 2013, Quantitative aspects of stratigraphic onshore-offshore relationships along the western margin of southern Norway: implications for Late Mesozoic and Cenozoic topographic evolution. Norwegian Journal of Geology, Thematic issue: Onshore-offshore relationships on the North Atlantic Margin; Volume 93, 261-276.

Helland-Hansen, W., Steel, R.J. & Sømme, T.O. (2012) Shelf Genesis revisited. Journal of Sedimentary Research, 82 (3), s. 133-148

Henriksen, S., Helland-Hansen, W. & Bullimore, S. (2011): Relationships between shelf edge trajectories and sediment dispersal along depositional dip and strike; a different approach to sequence stratigraphy. Basin Research 23,3-21

Sømme, T.O.; Piper, D. J. W; Deptuck, M. E; Helland-Hansen, W. (2011). Linking Onshore–Offshore Sediment Dispersal in the Golo Source-to-Sink System (Corsica, France) During the Late Quaternary. Journal of Sedimentary Research, 81.(2) s. 118-137

Sømme, T.O.; Helland-Hansen, W.; Granjeon, D. (2010) Impact of eustatic amplitude variations on shelf morphology, sediment dispersal, and sequence stratigraphic interpretation: Icehouse versus greenhouse systems: REPLY. Geology 2010 ;Volum 38.(6) s. E209-E209

Helland-Hansen, W. (2010): Facies and stacking patterns of shelf-deltas within the Palaeogene Battfjellet Formation, Nordenskiöld Land, Svalbard: Implications For Subsurface Reservoir Prediction. Sedimentology, 57, 190-208

Martinsen, O.J.; Sømme, T.O; Thurmond, J.B.; Helland-Hansen, W. Lunt, I. (2010)
Source-to-sink systems on passive margins: theory and practice with an example from the Norwegian continental margin. I: Petroleum Geology: From Mature Basins to New Frontiers—Proceedings of the 7th Petroleum Geology Conference. London: Geological Society, London 2010 ISBN 978-1-86239-298-4. s. 913-920

Helland-Hansen, W. (2009): Towards the standardization of sequence stratigraphy – Discussion. Earth Science Reviews, 94, 95-97.

Henriksen, S., Hampson, G.J., Helland-Hansen, W., Johannessen, E.P. and Steel, R.J. (eds.) (2009): Trajectory analysis in stratigraphy. Basin Research 21 (special issue)

Helland-Hansen, W.  and Hampson, G.J. (2009): Trajectory analysis – Concepts and applications. Basin Research, 21, 454-483

Bullimore, S.A. & Helland-Hansen, W. (2009). Trajectory analysis of the Brent Group (Jurassic), Northern North Sea: Contrasting depositional patterns during the advance of a major deltaic system. Basin Research, 21, 559-572

Helle, K. & Helland-Hansen, W. (2009): Genesis of an overthickened shoreface sandstone tongue: The Rannoch-Etive formations (Mid Jurassic Brent delta), North Sea. Basin Research, 21, 620-643

Henriksen, S., Hampson, G.J., Helland-Hansen, W., Johannessen, E.P. & Steel, R.J. (2009): Shelf edge and shoreline trajectories, a dynamic approach to stratigraphic analysis. Basin Research, 21, 445-453

Ryan, M.C., Helland-Hansen, W., Johannessen E.P. & Steel, R.J. (2009): Erosional vs Progradational margins: the influence of basin physiography on deepwater sedimentation – an example from the Porcupine Basin, offshore western Ireland. Basin Research, 21, 676-703

Sømme, T.O., Helland-Hansen, W., Granjeon, D. (2009). Impact of eustatic amplitude variations on shelf morphology, sediment dispersal, and sequence stratigraphic interpretation: Icehouse versus greenhouse systems. Geology, 37, 7, 587-590.

Sømme, T.O., Helland-Hansen, W., Martinsen, O. & Thurmond, J. (2009) Relationships between morphological and sedimentological parameters in source-to-sink systems: a basis for predicting semi-quantitative characteristics in subsurface systems. Basin Research, 21, 361-387

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Deep-water sand transfer by hyperpycnal flows, the Eocene of Spitsbergen, Arctic Norway. Sedimentology. 2057-2107.
 • Vis forfatter(e) (2022). Quantification of reservoir rock properties (Porosity, Permeability and Vshale) in the reservoir rock units of South Lake Albert Basin, Albertine Rift, Western Uganda. Journal of African Earth Sciences.
 • Vis forfatter(e) (2022). A comparison of ancient deltaic shoreline progradation with modern deltaic progradation rates: Unravelling the temporal structure of the shallow-marine Blackhawk Formation, Upper Cretaceous Western Interior Seaway, USA. Basin Research.
 • Vis forfatter(e) (2021). Assessing first-order BQART estimates for ancient source-to- sink mass budget calculations. Basin Research. 2435-2452.
 • Vis forfatter(e) (2020). The Svalbard Eocene-Oligocene (?) Central Basin succession: Sedimentation patterns and controls. Basin Research. 729-753.
 • Vis forfatter(e) (2020). Clinoforms and clinothems: Fundamental elements of basin infill. Basin Research. 187-205.
 • Vis forfatter(e) (2019). Upslope-climbing shelf-edge clinoforms and the stepwise evolution of the northern European glaciation (lower Pleistocene Eridanos Delta system, U.K. North Sea): When sediment supply overwhelms accommodation. Basin Research.
 • Vis forfatter(e) (2019). The largest delta plain in Earth's history. Geology. 470-474.
 • Vis forfatter(e) (2019). Tempestite facies variability and storm‐depositional processes across a wide ramp: Towards a polygenetic model for hummocky cross‐stratification. Sedimentology. 742-781.
 • Vis forfatter(e) (2019). Progradation rates measured at modern river outlets: A first-order constraint on the pace of deltaic deposition. Journal of Geophysical Research (JGR): Earth Surface. 347-364.
 • Vis forfatter(e) (2019). Mud-rich delta-scale compound clinoforms in the Triassic shelf of northern Pangea (Havert Formation, south-western Barents Sea). Sedimentology. 2234-2267.
 • Vis forfatter(e) (2018). Using climate to relate water-discharge and area in modern and ancient catchments. Sedimentology. 1378-1389.
 • Vis forfatter(e) (2018). Revisiting morphological relationships of modern source-to-sink segments as a first-order approach to scale ancient sedimentary systems. Sedimentary Geology. 111-133.
 • Vis forfatter(e) (2018). Methods for restoring and describing ancient Clinoform surfaces. Journal of Sedimentary Research. 241-259.
 • Vis forfatter(e) (2018). Mesozoic strata of Kong Karls Land, Svalbard, Norway; a link to the northern Barents Sea basins and platforms. Norwegian Journal of Geology. 1-69.
 • Vis forfatter(e) (2018). Geometric interpretation of time-scale dependent sedimentation rates. Sedimentary Geology. 32-40.
 • Vis forfatter(e) (2017). Linking an Early Triassic delta to antecedent topography: Source-to-sink study of the southwestern Barents Sea margin. Geological Society of America Bulletin. 263-283.
 • Vis forfatter(e) (2017). Depositional systems in multiphase rifts: seismic case study from the Lofoten margin, Norway. Basin Research. 447-469.
 • Vis forfatter(e) (2017). Depositional history of a condensed shallow marine reservoir succession: stratigraphy and detrital zircon geochronology of the Jurassic Stø Formation, Barents Sea. Journal of the Geological Society. 130-145.
 • Vis forfatter(e) (2016). Progradational and backstepping shoreface deposits in the Ladinian to Early Norian Snadd Formation of the Barents Sea. Sedimentology. 893-916.
 • Vis forfatter(e) (2016). Evidence for Late Triassic provenance areas and Early Jurassic sediment supply turnover in the Barents Sea Basin of northern Pangea. Lithosphere. 14-28.
 • Vis forfatter(e) (2015). Regional development and sequence stratigraphy of the Middle to Late Triassic Snadd Formation, Norwegian Barents Sea. Marine and Petroleum Geology. 102-122.
 • Vis forfatter(e) (2014). The depositional architecture and facies variability of shelf deltas in the Eocene Battfjellet Formation, Nathorst Land, Spitsbergen. Sedimentology. 2172-2204.
 • Vis forfatter(e) (2014). Spatial and temporal changes in geometries of fluvial channel bodies from the Triassic Snadd Formation of offshore Norway. Journal of Sedimentary Research. 567-585.
 • Vis forfatter(e) (2013). Quantitative aspects of stratigraphic onshoreoffshore relationships along the western margin of southern Norway: implications for Late Mesozoic and Cenozoic topographic evolution. Norsk Geologisk Tidsskrift. 261-276.
 • Vis forfatter(e) (2012). Shelf genesis revisited. Journal of Sedimentary Research. 133-148.
 • Vis forfatter(e) (2011). Relationships between shelf-edge trajectories and sediment dispersal along depositional dip and strike: a different approach to sequence stratigraphy. Basin Research. 3-21.
 • Vis forfatter(e) (2011). Linking onshore–offshore sediment dispersal in the Golo source-to-sink system (Corsica, France) during the late quaternary. Journal of Sedimentary Research. 118-137.
 • Vis forfatter(e) (2010). Facies and stacking patterns of shelf-deltas within the Palaeogene Battfjellet Formation, Nordenskiöld Land, Svalbard: implications for subsurface reservoir prediction. Sedimentology. 190-208.
 • Vis forfatter(e) (2009). Trajectory analysis of the Brent Group (Jurassic), Northern North Sea: Contrasting depositional patterns during the advance of a major deltaic system. Basin Research. 559-572.
 • Vis forfatter(e) (2009). Shelf edge and shoreline trajectories, a dynamic approach to stratigraphic analysis. Basin Research. 445-453.
 • Vis forfatter(e) (2009). Impact of eustatic amplitude variations on shelf morphology, sediment dispersal, and sequence stratigraphic interpretation: Icehouse versus greenhouse systems. Geology. 587-590.
 • Vis forfatter(e) (2009). Genesis of an over-thickened shoreface sandstone tongue: The Rannoch and Etive formations of the Middle Jurassic Brent delta, North Sea. Basin Research. 620-643.
 • Vis forfatter(e) (2009). Erosional vs. accretionary shelf margins: the influence of margin type on deepwater sedimentation: an example from the Porcupine Basin, offshore western Ireland. Basin Research. 676-703.
 • Vis forfatter(e) (2005). Clinoform stacking patterns, shelf-edge trajectories and facies associations in Tertiary coastal deltas, offshore Norway: Implications for the prediction of lithology in prograding systems. Norsk Geologisk Tidsskrift. 169-187.
 • Vis forfatter(e) (2004). The depositional architecture and facies variability of shelf deltas in the Eocene Battfjellet Formation, Nathorst Land, Spitsbergen. Sedimentology. 2172-2204.
 • Vis forfatter(e) (2001). Tectonostratigraphic development in the Eastern Lower Congo Basin, offshore Angola, West Africa. Marine and Petroleum Geology. 909-927.
 • Vis forfatter(e) (2001). Quantification and evaluation of controls on coastal sandstone pinchout. Terra Nova. 241-248.
 • Vis forfatter(e) (1999). Stratigraphic base level and fluvial architecture: Ericson Sandstone (Campanian), Rock Springs Uplift, SW Wyoming, USA. Sedimentology. 235-259.
 • Vis forfatter(e) (1997). Sedimentation history as an indicator of rift initiation and development: the Late Bajocian-Bathonian evolution of the Oseberg-Brage area, northern North Sea. Norsk Geologisk Tidsskrift. 205-232.
 • Vis forfatter(e) (1997). Norsk nomenklatur for sekvensstratigrafi. Norsk Geologisk Tidsskrift. 3-14.
 • Vis forfatter(e) (1997). Norsk nomenklatur for sekvensstratigrafi. Norsk Geologisk Tidsskrift. 3-14.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Распространение и характеристика триасовых отложений Баренцевоморского бассейна (Норвежский и Российский сектор).
 • Vis forfatter(e) (2017). Internasjonal forskningsgruppe studerer triaslagrekken på Svalbard og i Barentshavet med nytt blikk: Ny forståelse av et gigantisk elve- og deltasystem.
 • Vis forfatter(e) (2017). An integrated view of sedimentary systems in the Triassic Barents Sea.
 • Vis forfatter(e) (2016). Methodologies to understand the time represented by siliciclastic sedimentary deposits: Applied on an Induan Fennoscandia-derived sedimentary fan in the South-west Barents Sea.
 • Vis forfatter(e) (2015). Source-to-sink study of Fennoscandian-derived sedimentary fans of the Havert Formation. What do I know and what do I want to know.
 • Vis forfatter(e) (2013). Lower Cretaceous Evolution of the Vesterdjupet Fault Zone, Lofoten Margin, North Norway.
 • Vis forfatter(e) (2013). Importance of onshore-offshore relationships for regional stratigraphic development – examples from the Norwegian margin.
 • Vis forfatter(e) (2011). GeC - Geological Input to CO2 storage: from outcrop to simulator.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2010). Glimt fra geofaglig petroleumsforskning.
 • Vis forfatter(e) (2009). Clinoforms and clinothems: Concepts, cases, challenges.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Sedimentation rates in recently glaciated fjord-valley systems - Insights from marine data in Fjærlandsfjorden, a tributary of Sognefjorden.
 • Vis forfatter(e) (2019). Methodology for Paleo-Water Depth reconstruction for continental margin clinoform systems.
 • Vis forfatter(e) (2019). Large-scale seismic correlation and sequence stratigraphy in the Triassic of the Barents Sea.
 • Vis forfatter(e) (2018). The outcropping strata in Kong Karls Land archipelago, Arctic Norway; a key reference point for the Upper Triassic to Lower Cretaceous succession in the northern Barents Sea.
 • Vis forfatter(e) (2018). Source-to-sink in a western Norwegian fjord-valley system - How do landslides, floods and eroding glaciers influence sediment supply in the Holocene?
 • Vis forfatter(e) (2018). Large-scale correlation and sedimentation rates throughout the Triassic Barents Sea mega-basin.
 • Vis forfatter(e) (2018). Evidence of hyperpycnally fed turbidites in a basin floor setting, Eocene of Spitsbergen, Arctic Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Turbidites in the Eocene of Spitsbergen: can they tell us something about the Sørvestsnaget Basin?
 • Vis forfatter(e) (2017). The coupled West Spitsbergen fold-and-thrust-belt – Central Tertiary Basin source-to-sink system.
 • Vis forfatter(e) (2017). Tectono-sedimentary basin studies in the northern North Atlantic: Lofoten-Vesterålen, Western Barents Sea and the East Greenland Rift.
 • Vis forfatter(e) (2017). Source-to-sink study of the southwestern Barents Sea margin: Using ancient catchments to constrain reservoir-quality sandstone.
 • Vis forfatter(e) (2017). Linking an Early Triassic delta to antecedent topography: source-to-sink study of the southwestern Barents Sea margin.
 • Vis forfatter(e) (2017). Estimating basin filling times without chronostratigraphic data: An example from the Paleogene foreland basin fill of Spitsbergen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Assessment of duration of basin filling without chronostratigraphic data: a case study from the Cenozoic foreland basin of Spitsbergen.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Spitsbergen Paleogene Central Basin succession: New insights and implications for subsurface Barents Sea.
 • Vis forfatter(e) (2016). Source-to-sink and mass-balance of the entire Triassic Barents Sea - Ideas, Plans and preliminary results.
 • Vis forfatter(e) (2016). Relating water-discharge and catchment area in modern and ancient catchments.
 • Vis forfatter(e) (2016). Quantitative clinoform characterization –Triassic Barents Sea offshore Northern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). Progradational and Backstepping Shoreface Deposits in the Snadd Formation.
 • Vis forfatter(e) (2016). Mass-balance of an Induan (Early Triassic) Fennoscandian-derived source-to-sink system in the Barents Sea: Implications for early Triassic landscape and exhumation.
 • Vis forfatter(e) (2016). Global compilation of coastline change at river mouths.
 • Vis forfatter(e) (2015). Meanders to ribbons: basin-scale deltaic evolution in the Barents Sea offshore Northern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). Deciphering Earth’s Natural Hourglasses: Perspectives on Source-to-Sink Analysis.
 • Vis forfatter(e) (2015). Considerations surrounding decompaction and restoration of clinoforms –towards quantification of prodelta and shelf edge geometries in the Triassic succession of the Barents Sea.
 • Vis forfatter(e) (2014). Four decades of Sequence Stratigraphy: Musings on a mature method.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Upper Triassic Paralic Deposits of the De Geerdalen Formation on Hopen: Analogy to the Subsurface Snadd Formation.
 • Vis forfatter(e) (2013). Sedimentology, reservoir geometry and paleogeography of the Mid- to Late Triassic Snadd Formation of the Barents Sea.
 • Vis forfatter(e) (2013). Fluvial Geometries of a Triassic Coastal Plain System in the Norwegian Barents Sea –3D Seismic Imaging of the Ladinian to Early Norian Snadd Formation.
 • Vis forfatter(e) (2012). Where has all the time gone? Disentangling time in the Mid-Late Jurassic Tarbert Formation, northern North Sea.
 • Vis forfatter(e) (2012). Towards a Hierarchical Classification of Clinoforms.
 • Vis forfatter(e) (2012). Source-to-sink: Concepts, cases and challenges (keynote).
 • Vis forfatter(e) (2012). Paleogeopraphy and depositional environment of Grumantbyen Formation (Paleocene), Svalbard.
 • Vis forfatter(e) (2012). Outcrop and subsurface characterization of shelf-margin clinoform systems.
 • Vis forfatter(e) (2012). Fluvial Geometries and Reservoir Characteristics of a Triassic Coastal Plain System in the Norwegian Barents Sea —3-D Seismic Imaging of the Ladinian to Early Norian Snadd Formation.
 • Vis forfatter(e) (2011). Use of source-to-sink concepts to provide insight to the stratigraphic record.
 • Vis forfatter(e) (2011). Trajectory analysis: Examples of how a new stratigraphic approach can be applied to the Norwegian Continental shelf succession (keynote).
 • Vis forfatter(e) (2011). Syn-rift Sedimentology and Stratigraphic Development of Footwall-Sourced Conglomeratic Depositional Systems; South Hadahid Block, Suez Rift, Egypt.
 • Vis forfatter(e) (2011). Facies Analysis and Sandbody Geometry of the Paleogene Battfjellet Formation, Nordenskiold Land, Spitsbergen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Stratigraphic architecture of combined fluvial-wave dominated deltas in the Eocene Central Basin, Nathorst Land, Spitsbergen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sequence Stratigraphy Seminar.
 • Vis forfatter(e) (2010). Partitioning and preservation of sediment over multiple time-scales.
 • Vis forfatter(e) (2010). Onshore-offshore sediment dispersal in the Golo source-to-sink system during the late Quaternary.
 • Vis forfatter(e) (2010). 30 years of sequence stratigraphy - what have we learnt and what's next?
 • Vis forfatter(e) (2009). Source-to-sink: Principles, Methods and Applications.
 • Vis forfatter(e) (2009). Siliciclastic shelf margins revisited.
 • Vis forfatter(e) (2009). Multiple time-scales in the development of source-to-sink systems.
 • Vis forfatter(e) (2009). Clinoforms and Clinothems: Concepts, Cases and Challenges.
 • Vis forfatter(e) (2008). The influence of eustatic sea-level variations on shelf morphology and sediment distribution in source-to-sink systems.
 • Vis forfatter(e) (2008). Shelf genesis revisited.
 • Vis forfatter(e) (2008). SES-01: General Contributions to Sedimentology.
 • Vis forfatter(e) (2008). Predicting first-order charac-teristics in subsurface systems using a source-to-sink approach: an example from the Paleocene Ormen Lange system, Møre Basin, Norwegian Sea.
 • Vis forfatter(e) (2008). Clinoforms and clinothems: Concepts and challenges.
 • Vis forfatter(e) (2007). Transportation and delivery of sediments from river catchments to basin floor fans.
 • Vis forfatter(e) (2007). Trajectory analysis: concepts, cases and challenges.
 • Vis forfatter(e) (2007). Shelf edge and shoreline trajectories, seismic geomorphology and stratigraphy along depositional profiles; a dynamic approach to sequence stratigraphy.
 • Vis forfatter(e) (2007). Sedimentære facies av Neogene submarine kanalsystemer offshore Angola.
 • Vis forfatter(e) (2007). LONG-TERM DELIVERY AND DISTRIBUTION OF SEDIMENTS FROM RIVER CATCHMENTS TO BASIN FLOOR FANS.
 • Vis forfatter(e) (2007). Interplay between clinoform geometry and growth faulting in a Pleistocene progradational margin: southern margin Columbus Basin, offshore Venezuela.
 • Vis forfatter(e) (2007). Genesis of the over-thickened shoreface sandstones in Rannoch and Etive formations, the North Sea Brent delta.
 • Vis forfatter(e) (2007). Facies associations and shoreline trajectories of the Brent deltaic system.
 • Vis forfatter(e) (2007). Architecture in wave-fluvio dominated depositional systems with contrasting shoreline trajectory properties: Kenilworth member, Blackhawk Formation, Utah, USA.
 • Vis forfatter(e) (2006). Walther’s Law, Sequence Stratigraphy, and Trajectory Analysis.
 • Vis forfatter(e) (2005). The basin-fill architecture and depositional history of a Lower Tertiary deltaic complex in the Porcupine basin, offshore western Ireland.
 • Vis forfatter(e) (2005). Coastal plain and foreshore/shoreface facies belt and accompanying shoreline trajectories: How are they related and how can their interdependence be used predictively?
 • Vis forfatter(e) (2004). Coastal plain and foreshore/shoreface facies belts andaccompanying shoreline trajectories: How are they related and how can their interdependence be used predictively?
 • Vis forfatter(e) (2003). Sedimentologi og geometri av indre/midtre submarin-vifte avestjingar, Mt. Messengerformasjonen (Miocen), Taranaki Bassenget, New.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sedimentologi av røde silt og sandsteiner i Kvamshesten Bassenget, Midt-Devon, Sunnfjord, NGF,.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sedimentologi av fin- til grovkornete, lyse sandsteiner, Kvamshesten Bassenget, Midtre Devon, Sunnfjord, NGF,.
 • Vis forfatter(e) (2003). GEO-MOTION - A new European research network on "Land, water, sea level changes and the Europena habitat".
 • Vis forfatter(e) (2002). Valley incision and basin floor fan deposition: An example from offshore Norway.
 • Vis forfatter(e) (2002). Using seismic attribute maps to interpret depositional environmnets: Implications for sequence stratigraphy.
 • Vis forfatter(e) (2002). Coastal Plain Facies and Shoreface Thickness: a Predictive Relationship?
 • Vis forfatter(e) (2001). Using seismic attribute maps to interpret depositional environmnets: Implications for sequence stratigraphy.
 • Vis forfatter(e) (2000). Salt tectonics and general stratigraphy in the Lower Congo Basin offshore Angola, West Africa; an overview.
 • Vis forfatter(e) (2000). Salt tectonics and general stratigraphy in the Lower Congo Basin offshore Angola, West Africa; an overview.
 • Vis forfatter(e) (2000). Controls on the basinward extent of shallow-marine sandstone tongues.
 • Vis forfatter(e) (2000). Controls on the basinward extent of shallow-marine sandstone tongues.
 • Vis forfatter(e) (1999). An anomalous thick, elongated sandbody, Tarbert Formation, Gullfaks Field: High accommodation fluvial channel stacking, incised valley deposition or both?
 • Vis forfatter(e) (1997). Shoreline trajectories and shoreline trajectory classes: Building blocks for sequence description.
 • Vis forfatter(e) (1997). Shoreline Trajectories and Shoreline Trajectory classes: Building Blocks for Sequence Description.
 • Vis forfatter(e) (1997). Sandrich, eustarine valley-fill sandstones, rusty member, Ericson sandstone (Campanian), SW Wyoming: Sedimentology, stratigraphy and tectonic significance.
 • Vis forfatter(e) (1997). Sandrich, Estuarine Valley-Fill Sandstones, Rusty Member, Ericson Sandstone (Campanian), SW Wyoming: Sedimentology, Stratigraphy and Tectonic Significance.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2009). Towards the standardization of sequence stratigraphy Discussion. Earth-Science Reviews. 95-97.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2010). Impact of eustatic amplitude variations on shelf morphology, sediment dispersal, and sequence stratigraphic interpretation: Icehouse versus greenhouse systems: REPLY. Geology. E209-E209.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2008). SHORELINE TRAJECTORY AND ITS IMPACT ON COASTAL DEPOSITIONAL ENVIRONMENTS: AN EXAMPLE FROM THE UPPER CRETACEOUS MESAVERDE GROUP, NORTHWESTERN COLORADO, U.S.A. SEPM.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2004). The basin-fill architecture and depositional history of a Lower Tertiary deltaic complex in the Porcupine basin, offshore western Ireland.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sedimentology of fine- to coarse grained grey sandstones in the Kvamshesten Basin (M.Devonian, Sunnfjord).
 • Vis forfatter(e) (2004). Improved understanding of tidal sedimentation: A comparison between the subsurface Aalenian Ile Formation (Haltenbanken, Offshore Norway) and the modern Dee Estuary (UK).
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2017). Sedimentological and petrographical investigations of the Early Triassic Vardebukta Formation on western Spitsbergen.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Fra deltasand til sandsteinsklipper: Ny kunnskap fra Svalbards jordhistoriearkiv. Naturen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Den store fjellkjededebatten. Naturen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2021). Stratigraphy, sediment volumes and source-to-sink of the Triassic Greater Barents Sea Basin and surrounding Arctic Region.
 • Vis forfatter(e) (2019). Disentangling time from siliciclastic sedimentary rocks.
 • Vis forfatter(e) (2004). Shoreline and shelf-edge trajectories: Effects upon facies, environments and stratigraphic architecture in wave-dominated regressive depositional systems.
 • Vis forfatter(e) (1995). Sequences, systems tracts and surfaces : depositional responses to varying rates of sediment supply and accommo- dation.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Source-to-sink systems on passive margins: theory and practice with an example from the Norwegian continental margin. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Petroleumsrikdommene utenfor Hordalandskysten. 5 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2004). Takskifer til fjells. 464-464.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sjølberging i havgapet. 367-367.
 • Vis forfatter(e) (2004). Naturkatastrofen som vart til turistattraksjon. 488-488.
 • Vis forfatter(e) (2004). Naturkatastrofen. 488.
 • Vis forfatter(e) (2004). Naturen på museum. 219-222.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kraftheimen. 431-431.
 • Vis forfatter(e) (2004). Is til England. 503-503.
 • Vis forfatter(e) (2004). Høgda på Vøringsfossen. 519-519.
 • Vis forfatter(e) (2004). Hummarparkar. 266-266.
 • Vis forfatter(e) (2004). Godske og Godskegarden. 419-419.
 • Vis forfatter(e) (2004). Besøk frå oververda. 292-292.
Museumsutstilling
 • Vis forfatter(e) (2019). Krystaller - Se de vokser!
 • Vis forfatter(e) (2019). En fjellkjedes vekst og fall.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2019). Distribution and characteristics of the Triassic sequences in the Barents Sea mega-basin.
 • Vis forfatter(e) (2018). The outcropping strata in the Kong Karls Land archipelago, Arctic Norway; a key reference point for the Upper Triassic to Lower Cretaceous succession in the northern Barents Sea.
 • Vis forfatter(e) (2017). Spitsbergen and Greenland Paleogene Basins.
 • Vis forfatter(e) (2015). Sedimentology of clinoformal successions; Kobbe and Snadd formations (Triassic), Barents Sea.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fluvial and prodeltaic systems of the Middle to Late Triassic Snadd Formation in the western Barents Sea.
 • Vis forfatter(e) (2013). Three-dimensional heterogeneities in tidally influenced Triassic strata; new data to condition reservoir prediction performance of local CO2 storage on Svalbard.
 • Vis forfatter(e) (2013). The outcrop and subsurface expression of shelf-margin clinoforms: the Eocene Battfjellet Formation, Spitsbergen.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Upper Triassic Paralic Deposits of the De Geerdalen Formation on Hopen, Svalbard: An Analog to the Subsurface Snadd Formation in the SW Barents Sea.
 • Vis forfatter(e) (2013). Regional extent and sequence stratigraphy of the Middle to Upper Triassic Snadd Formation in the western Barents Sea.
 • Vis forfatter(e) (2012). Clinoform Variability within the Neogene Succession of the Campos Basin, Offshore SE Brazil.
 • Vis forfatter(e) (2011). Lower Cretaceous gravity and sandy shelf deposits in Adventdalen, Spitsbergen - Results from drilled wells in Longyearbyen CO2 lab and nearby outcrops.
 • Vis forfatter(e) (2011). Development of Hollendardalen Formation in Central Spitsbergen with a focus on stratigraphy, depositional environment, diagenesis and provenance.
 • Vis forfatter(e) (2010). Uppermost Triassic to Middle Jurassic tidal to shallow marine deposits in East Spitsbergen - an analogue to reservoir units in the southwestern Barents Sea.
 • Vis forfatter(e) (2010). Lower Cretaceous gravity and sandy shelf deposits in Adventdalen, Spitsbergen– a response of local tectonics?
 • Vis forfatter(e) (2010). Factors controlling stratigraphy and the use of uniformitarianism when interpreting the stratigraphic record.
 • Vis forfatter(e) (2009). An integrated approach for improving reservoir prediction within shallow shelf to deep-water systems.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sedimentology of the Urenui Formation (miocene), Taranaki basin, New Zealand.
 • Vis forfatter(e) (2003). Geo-motion - A new European research network on "Land, water and sea level changes and the European habitat".
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2013). Ei halvøy i Hardanger, Natur- og kulturforteljingar frå Neshalvøya. Nord 4.
 • Vis forfatter(e) (2004). Saltvannsfisk i Hordaland. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2004). Naturhistorisk vegbok. Hordaland. Bergen Museum-Nord4.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2004). Concepts in Sequence Stratigraphy.
Errata
 • Vis forfatter(e) (2019). Erratum: Methods for restoring and describing ancient clinoform surfaces (Journal of Sedimentary Research DOI: 10.2110/jsr.2018.8). Journal of Sedimentary Research. 918.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2018). The distribution of rivers to terrestrial sinks: Implications for sediment routing systems. Geomorphology. 1-23.
 • Vis forfatter(e) (2018). Clinoform systems: Review and dynamic classification scheme for shorelines, subaqueous deltas, shelf edges and continental margins. Earth-Science Reviews. 202-233.
 • Vis forfatter(e) (2016). Deciphering earth's natural hourglasses: Perspectives on source-to-sink analysis. Journal of Sedimentary Research. 1008-1033.
 • Vis forfatter(e) (2014). Depositional architecture and evolution of progradationally stacked lobe complexes in the Eocene Central Basin of Spitsbergen. Sedimentology. 535-569.
 • Vis forfatter(e) (2009). Trajectory analysis: concepts and applications. Basin Research. 454-483.
 • Vis forfatter(e) (2009). Relationships between morphological and sedimentological parameters in source-to-sink systems: a basis for predicting semi-quantitative characteristics in subsurface systems. Basin Research. 361-387.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Editorial: Sedimentary System Response to External Forcings: A Process-Based Perspective. Frontiers in Earth Science. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). The largest delta plain in Earth’s history. Geology.
 • Vis forfatter(e) (2019). The largest delta plain in Earth’s history. Geology.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.