Hjem
Yngvild Sørebø Danielsens bilde

Yngvild Sørebø Danielsen

Førsteamanuensis, Institutt for klinisk psykologi
 • E-postYngvild.Danielsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 88 63+47 481 17 634
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 12
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Danielsen underviser ved Det psykologiske fakultet på emner som omhandler: kognitiv atferdsterapi, behandling av spiseforstyrrelser, behandling av fedme, søvnvansker hos barn og klinisk psykologisk arbeid med familier, barn og ungdom. Hun har også undervist på kurs om tilknytningsteori og det kvalitative forskningsintervjuet.

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Livsstilsbehandling av barn og ungdom med alvorlig fedme – resultater etter ett år. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • 2020. Association between gastrointestinal complaints and psychopathology in patients with anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders. 532-536.
 • 2017. Severe obesity is a limitation for the use of body mass index standard deviation scores in children and adolescents. Acta Paediatrica. 307-314.
 • 2016. Study Protocol: A randomized controlled trial evaluating the effect of family-based behavioral treatment of childhood and adolescent obesity–The FABO-study. BMC Public Health. 1-9.
 • 2016. Effectiveness of enhanced cognitive behavioral therapy (CBT-E) in the treatment of anorexia nervosa: a prospective multidisciplinary study. BMC Psychiatry. 1-14.
 • 2013. Effect of a family-based cognitive behavioural intervention on body mass index, self-esteem and symptoms of depression in children with obesity (aged 7-13): A randomised waitinglist controlled trial. Obesity Research and Clinical Practice. E116-E128.
 • 2012. Factors associated with low self-esteem in children with overweight. Obesity Facts. 722-733.
 • 2011. The relationship between life-style and cardio-metabolic risk indicators in children: the importance of screen time. Acta Paediatrica. 253-259.
 • 2010. The relationship between school day sleep duration and body mass index in Norwegian children (aged 10-12). International Journal of Pediatric Obesity. 214-220.
 • 2010. Fedme hos barn og unge - implikasjoner for psykologisk praksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 23-28.
Faglig foredrag
 • 2017. Behandling av forstyrret spiseatferd og fedme hos barn ved hjelp av familiebasert kognitiv atferdsterapi.
 • 2016. Forstyrret spiseatferd og familiebasert atferdsterapi i behandling av fedme hos barn.
 • 2016. Forstyrret spiseatferd og familiebasert atferdsbehandling ved fedme hos barn.
 • 2016. Effectiveness of Family-based behavioural social facilitation treatment for severe childhood obesity- The FABO Study.
 • 2016. Behandling av fedme og forstyrret spiseatferd hos barn.
 • 2015. Fedme hos barn og unge-når blir dette en spiseforstyrrelse?
 • 2015. Erfaringer fra kvalitetssikringsarbeidet ved Seksjon for Spiseforstyrrelser Haukeland Universitetssykehus .
 • 2014. Treatment of severely obese children and adolescents in an ordinary health care setting: An effectiveness study employing Familybased behavioral social facilitation treatment.
 • 2014. Treatment of childhood obesity using Family-based behavioural treatment. A research project at Haukeland University Hospital.
 • 2014. Fedme hos barn: Endring av livsstilsatferd i familien.
 • 2014. Familiebasert atferdsbehandling av fedme hos barn og unge.
 • 2013. Livsstilsendringer i familier med overvekt: Foreldrerolle og barnas selvbilde.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2008. Behandling av barn og unge med overvekt.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Association of gastrointestinal complaints and psychopathology in patients with anorexia nervosa – a pilot study .
 • 2017. Comparison of sleep in children with obesity and children with normalweigh.
 • 2016. Introducing CBT-E into Clinical Services- The Bergen Experience.
 • 2015. Søvn hos barn med fedme.
 • 2015. Familiebasert behandling av overvekt hos barn.
 • 2015. Familiebasert atferdsterapi for alvorlig overvekt hos barn og unge- FABO-studien.
 • 2015. "Effekt av CBT-E i behandling av anorexia nervosa- en prospektiv multidisiplinær studie".
 • 2014. Research project in the Obesity Clinic at HUS: «Effectiveness of familiy-based behavioral social facilitation treatment for severe childhood obesity».
 • 2013. Effectiveness of CBT-E in the treatment of Anorexia Nervosa.
 • 2010. Behandling av fedme hos barn-Psykologiske perspektiver.
 • 2009. Kognitiv atferdsterapi i behandling av barn med fedme.
 • 2008. Barn og unge med overvekt og fedme.
 • 2006. Overvekt hos barn.
Fagbok
 • 2014. Fedme hos barn-Intervensjoner og atferdsendringer i praksis. Kommuneforlaget AS.
Hovedfagsoppgave
 • 2015. Sammenhengen mellom psykisk helse i ungdomsalder og vektstatus i ung voksen alder. En 11 års oppfølgingsstudie fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).
 • 2009. Fysisk aktivitet og selvoppfatning hos barn med fedme og normalvektige barn.
 • 2004. ”Barn i Bergen”: Conners’ Continuous performance Test og ADHD-symptomer.
Mastergradsoppgave
 • 2010. Effekt av kognitiv-atferdsterapi på kosthold og biomarkører for kardiovaskulær sykdom hos barn med fedme.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2012. Fører lite søvn til overvekt hos barn? SØVN. 14-15.
Kronikk
 • 2016. Når spising blir sykdom. Bergens Tidende.
 • 2010. Vi kan hjelpe barn med fedme. Bergens Tidende. 33-33.
 • 2003. Forskningens forgubbing. Bergens Tidende. 27.
Brev til redaktøren
 • 2018. Implementation of enhanced cognitive behaviour therapy (CBT-E) for adults with anorexia nervosa in an outpatient eating disorder unit at a public hospital. Journal of Eating Disorders. 8 sider.
Doktorgradsavhandling
 • 2012. Childhood overweight – characteristics and treatment. Psychological perspectives.
Intervju
 • 2014. Ungdom går ned i vekt med samtale og atferdsterapi.
 • 2013. Vekt på psyken.
 • 2013. Tester terapi mot barnefedme.
 • 2012. Hvor mye TV bør egentlig barna se?
 • 2012. Fete barn sliter ved mye skjermtid.
 • 2010. Lite søvn farlig for vekta.
 • 2008. Tester norske barn.
 • 2008. Sover for forskerne.
 • 2007. Vil knekke fedme med psykologi.
 • 2007. Terpi skal kutte små kilo.
 • 2007. Skal bli spreke og sunne hos psykologen.
 • 2007. Letter barn med rollespill.
 • 2007. Håp om en lettere framtid.
 • 2007. Familieterapi mot overvekt.
 • 2007. Familiens livsstil veier tyngst.
Programdeltagelse
 • 2008. Sover for forskerne.
Sammendrag/abstract
 • 2018. Is outpatient cognitive behavior therapy (CBT-E) for eating disoreders a suitable treatment method for adults with severe Anorexia Nervosa? European psychiatry. 421-421.
 • 2017. Lifestyle treatment of children and adolescents with obesity in Bergen, Norway: Impact of follow-up frequency and self-monitoring during the first year. Obesity Facts. 240-240.
 • 2017. Family-based behavioural treatment for childhood and adolescent obesity: Are parenting practices and parental cohabitation associated with pre-post changes in BMI Standard Deviation Score (BMI-SDS) during treatment? Acta Paediatrica. 19-33.
 • 2017. Disordered Eating in Children and Adolescents with Severe Obesity: Pre-post Changes During Family-Based Behavioural Treatment for Obesity. Acta Paediatrica. 34-40.
 • 2016. Effectiveness of Enhanced Cognitive Behavioral Therapy (CBT-E) in the treatment of anorexia nervosa–A prospective multidisciplinary study. European psychiatry.
 • 2016. Cognitive functioning in patients suffering from anorexia nervosa: A longitudinal study. European psychiatry.
 • 2015. Mental health problems as predictors of weight change from adolescence to young adulthood, 11 years follow-up. The HUNT-study Norway. Acta Paediatrica. 10-10.
 • 2015. Family-based behavioural treatment of obesity-The FABO-study. Acta Paediatrica. 22-22.
 • 2015. A polysomnographic comparison of sleep in children with obesity and normal weight. Acta Paediatrica. 13-13.
 • 2008. The relationship between sleep duration and body mass index in Norwegian children (age 10-12). International Journal of Obesity. S192-S192.
 • 2008. Effects of a manualized cognitive behavioral treatment for childhood obesity. International Journal of Psychology. 693-693.
Poster
 • 2019. The challenge of keeping it off, a descriptive systematic review of high-quality, follow-up studies of obesity treatments. .
 • 2018. Beyond Sleep Duration:Sleep Timing as a Risk Factor for Childhood Obesity. .
 • 2016. Treatment of Anorexia Nervosa Using Cognitive Behavior Therapy for Eating Disorders; Changes in BMI.
 • 2015. Two years obesity intervention program in children and adolescents: The importance of age at enrollement.
 • 2015. Family-based behavioral treatment of obesity-the FABO study.
 • 2015. FABO-studien.Familiebasert kognitiv atferdsbehandling for barn og unge med fedme.
 • 2015. Correlations between anthropometric measures and cardiometabolic risk factors in morbid obese children: are measures of sitting height useful?
 • 2015. Changes in body mass index (BMI) standard deviation score (sds)during one-year outpatient obesity intervention program in children and adolescents.
 • 2014. Factors associated with low domain spesific self-esteem in children with overweight.
 • 2010. Effects of a manualized cognitive behavioral treatment for childhood obesity.
 • 2009. Effects of a Manualized Cognitive Behavioral Treatment for Childhood Obesity (age 8-12).
 • 2008. The relationship between sleep duration and body mass index in Norwegian children (age 10-12).
 • 2008. Effects of a manualized cognitive behavioral treatment for childhood obesity.
 • 2004. Conners' CPT and symptoms of ADHD.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2019. The challenge of keeping it off, a descriptive systematic review of high-quality, follow-up studies of obesity treatments. . 1-15.
 • 2008. Behandling av fedme hos barn og unge. 64-69.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

PhD og spesialist i klinisk psykologi med fordypningsfelt barn og unge. Hovedkompetanse er innen kognitiv atferdsterapi og familiebasert behandling, samt behandling av spiseforstyrrelser og fedme.

FABO-studien: En randomisert kontrollert studie som evaluerer effekten av familiebasert atferdsterapi mot fedme hos barn og ungdom: Hovedmålsetningen med FABO-studien er å evaluere effekten av familiebasert atferdsterapi, utviklet for arbeid med livsstilsendringer i familier og deres nettverk med sikte på vektreduksjon, sammenlignet med standard behandling mot fedme hos barn og unge i en vanlig klinisk setting i Norge. Studien undersøker også søvn, fysisk aktivitet, psykisk helse, selvbilde og forstyrret spiseatferd hos barn og ungdom med alvorlig fedme. https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-3755-9

Kognitiv atferdsterapi mot spiseforstyrrelser (CBT-E) i behandling av anorexia nervosa (AN): en prospektiv multidisiplinær studie: Studien har som hovedmålsetning å evaluere effekten av poliklinisk CBT-E i behandling av pasienter med anorexia nervosa (alder>16) ved Seksjon for spiseforstyrrelser, Avdeling for psykosomatisk medisin ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen, Norge. Studien har et longitudinelt design med fem hovedmålepunkter: før behandling, ved 3 måneder, ved avslutning av behandling, 20 uker etter behandling og 12 måneder etter behandling. Utfallsmål er spiseforstyrrelsespatologi, BMI, bentetthet, andre symptomer på psykiske lidelser, livskvalitet og videre endringer i blodprøvemål på kalium, venøsbase, østradiol og FSH. Det samles også biologiske prøver i biobank, med sikte på  anayser av tarmflora og genetiske variabler. Delstudier fokuserer på terapeutisk allianse i behandling av spiseforstyrrelser og overdreven/tvangspreget trening ved AN. En kontrollgruppe uten spiseforstyrrelser vil også bli rekruttert. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5053175/