Hjem
Yngvild Sørebø Danielsens bilde

Yngvild Sørebø Danielsen

Førsteamanuensis, Institutt for klinisk psykologi
 • E-postYngvild.Danielsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 88 63+47 481 17 634
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 12
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Danielsen underviser ved Det psykologiske fakultet på emner som omhandler: kognitiv atferdsterapi, behandling av spiseforstyrrelser, behandling av fedme, søvnvansker hos barn og klinisk psykologisk arbeid med familier, barn og ungdom. Hun har også undervist på kurs om tilknytningsteori og det kvalitative forskningsintervjuet.

Vitenskapelig artikkel
 • Kessler, Ute; Rekkedal, Guro Årdal; Rø, Øyvind; Berentsen, Birgitte; Steinsvik, Elisabeth Kjelsvik; Lied, Gülen Arslan; Danielsen, Yngvild Sørebø. 2020. Association between gastrointestinal complaints and psychopathology in patients with anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders. 532-536.
 • Juliusson, Petur Benedikt; Roelants, Mathieu; Benestad, Beate; Lekhal, Samira; Danielsen, Yngvild Sørebø; Hjelmesæth, Jøran; Hertel, Jens Kristoffer. 2017. Severe obesity is a limitation for the use of body mass index standard deviation scores in children and adolescents. Acta Paediatrica. 307-314.
 • Skjåkødegård, Hanna Flækøy; Danielsen, Yngvild Sørebø; Morken, Mette Helvik; Linde, Sara-Rebekka Færø; Kolko, Rachel P.; Balantekin, Katherine N.; Wilfley, Denise E.; Juliusson, Petur Benedikt. 2016. Study Protocol: A randomized controlled trial evaluating the effect of family-based behavioral treatment of childhood and adolescent obesity–The FABO-study. BMC Public Health. 1-9.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Årdal Rekkedal, Guro; Frostad, Stein; Kessler, Ute. 2016. Effectiveness of enhanced cognitive behavioral therapy (CBT-E) in the treatment of anorexia nervosa: a prospective multidisciplinary study. BMC Psychiatry. 1-14.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Nordhus, Inger Hilde; Juliusson, Petur Benedikt; Mæhle, Magne Olav; Pallesen, Ståle. 2013. Effect of a family-based cognitive behavioural intervention on body mass index, self-esteem and symptoms of depression in children with obesity (aged 7-13): A randomised waitinglist controlled trial. Obesity Research and Clinical Practice. E116-E128.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Stormark, Kjell Morten; Nordhus, Inger Hilde; Mæhle, Magne Olav; Sand, Liv; Ekornås, Belinda; Pallesen, Ståle. 2012. Factors associated with low self-esteem in children with overweight. Obesity Facts. 722-733.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Júlíusson, Pétur; Nordhus, Inger Hilde; Kleiven, Mona; Meltzer, Helle Margrete; Olsson, Gustav; Pallesen, Ståle. 2011. The relationship between life-style and cardio-metabolic risk indicators in children: the importance of screen time. Acta Paediatrica. 253-259.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Pallesen, Ståle; Stormark, Kjell Morten; Nordhus, Inger Hilde; Bjorvatn, Bjørn. 2010. The relationship between school day sleep duration and body mass index in Norwegian children (aged 10-12). International Journal of Pediatric Obesity. 214-220.
 • Steinsbekk, Silje; Danielsen, Yngvild Sørebø. 2010. Fedme hos barn og unge - implikasjoner for psykologisk praksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 23-28.
Faglig foredrag
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2017. Behandling av forstyrret spiseatferd og fedme hos barn ved hjelp av familiebasert kognitiv atferdsterapi.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2016. Forstyrret spiseatferd og familiebasert atferdsterapi i behandling av fedme hos barn.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2016. Forstyrret spiseatferd og familiebasert atferdsbehandling ved fedme hos barn.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2016. Effectiveness of Family-based behavioural social facilitation treatment for severe childhood obesity- The FABO Study.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2016. Behandling av fedme og forstyrret spiseatferd hos barn.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2015. Fedme hos barn og unge-når blir dette en spiseforstyrrelse?
 • Frostad, Stein; Danielsen, Yngvild Sørebø. 2015. Erfaringer fra kvalitetssikringsarbeidet ved Seksjon for Spiseforstyrrelser Haukeland Universitetssykehus .
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2014. Treatment of severely obese children and adolescents in an ordinary health care setting: An effectiveness study employing Familybased behavioral social facilitation treatment.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2014. Treatment of childhood obesity using Family-based behavioural treatment. A research project at Haukeland University Hospital.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Flækøy Skjåkødegård, Hanna. 2014. Fedme hos barn: Endring av livsstilsatferd i familien.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2014. Familiebasert atferdsbehandling av fedme hos barn og unge.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2013. Livsstilsendringer i familier med overvekt: Foreldrerolle og barnas selvbilde.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2008. Behandling av barn og unge med overvekt.
Vitenskapelig foredrag
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Årdal Rekkedal, Guro; Rø, Øyvind; Kessler, Ute. 2019. Association of gastrointestinal complaints and psychopathology in patients with anorexia nervosa – a pilot study .
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2017. Comparison of sleep in children with obesity and children with normalweigh.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2016. Introducing CBT-E into Clinical Services- The Bergen Experience.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2015. Søvn hos barn med fedme.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2015. Familiebasert behandling av overvekt hos barn.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2015. Familiebasert atferdsterapi for alvorlig overvekt hos barn og unge- FABO-studien.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2015. "Effekt av CBT-E i behandling av anorexia nervosa- en prospektiv multidisiplinær studie".
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2014. Research project in the Obesity Clinic at HUS: «Effectiveness of familiy-based behavioral social facilitation treatment for severe childhood obesity».
 • Årdal, Guro; Danielsen, Yngvild Sørebø. 2013. Effectiveness of CBT-E in the treatment of Anorexia Nervosa.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2010. Behandling av fedme hos barn-Psykologiske perspektiver.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2009. Kognitiv atferdsterapi i behandling av barn med fedme.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2008. Barn og unge med overvekt og fedme.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2006. Overvekt hos barn.
Fagbok
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2014. Fedme hos barn-Intervensjoner og atferdsendringer i praksis. Kommuneforlaget AS.
Hovedfagsoppgave
 • Holmen, Ingebjørg Lingaas; Myren, Anne Marte Nordlie. 2015. Sammenhengen mellom psykisk helse i ungdomsalder og vektstatus i ung voksen alder. En 11 års oppfølgingsstudie fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).
 • Raymond, Kvammen; Bergsholm, Maria. 2009. Fysisk aktivitet og selvoppfatning hos barn med fedme og normalvektige barn.
 • Vigestad, Guro; Danielsen, Yngvild Sørebø. 2004. ”Barn i Bergen”: Conners’ Continuous performance Test og ADHD-symptomer.
Mastergradsoppgave
 • Kleiven, Mona. 2010. Effekt av kognitiv-atferdsterapi på kosthold og biomarkører for kardiovaskulær sykdom hos barn med fedme.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2012. Fører lite søvn til overvekt hos barn? SØVN. 14-15.
Kronikk
 • Albertsen Nilsen, Marit; Danielsen, Yngvild Sørebø; Haugen, Signe. 2016. Når spising blir sykdom. Bergens Tidende.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Steinsbekk, Silje. 2010. Vi kan hjelpe barn med fedme. Bergens Tidende. 33-33.
 • Bjørkelo, Brita; Danielsen, Yngvild Sørebø. 2003. Forskningens forgubbing. Bergens Tidende. 27.
Brev til redaktøren
 • Frostad, Stein; Danielsen, Yngvild Sørebø; Årdal, Guro; Jevne, Charlotte; Dalle Grave, Riccardo; Rø, Øyvind; Kessler, Ute. 2018. Implementation of enhanced cognitive behaviour therapy (CBT-E) for adults with anorexia nervosa in an outpatient eating disorder unit at a public hospital. Journal of Eating Disorders. 8 sider.
Doktorgradsavhandling
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2012. Childhood overweight – characteristics and treatment. Psychological perspectives.
Intervju
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2014. Ungdom går ned i vekt med samtale og atferdsterapi.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2013. Vekt på psyken.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2013. Tester terapi mot barnefedme.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2012. Hvor mye TV bør egentlig barna se?
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2012. Fete barn sliter ved mye skjermtid.
 • Marie, Melhus; Danielsen, Yngvild Sørebø. 2010. Lite søvn farlig for vekta.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2008. Tester norske barn.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2008. Sover for forskerne.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2007. Vil knekke fedme med psykologi.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2007. Terpi skal kutte små kilo.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2007. Skal bli spreke og sunne hos psykologen.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2007. Letter barn med rollespill.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2007. Håp om en lettere framtid.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2007. Familieterapi mot overvekt.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2007. Familiens livsstil veier tyngst.
Programdeltagelse
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2008. Sover for forskerne.
Sammendrag/abstract
 • Frostad, Stein; Danielsen, Yngvild Sørebø; Årdal, Guro; Jevne, Charlotte; Dalle Grave, Riccardo; Kessler, Ute. 2018. Is outpatient cognitive behavior therapy (CBT-E) for eating disoreders a suitable treatment method for adults with severe Anorexia Nervosa? European psychiatry. 421-421.
 • Kommedal, Kristin; Roelants, Mathieu; Skjåkødegård, Hanna Flækøy; Danielsen, Yngvild Sørebø; Morken, Mette Helvik; Juliusson, Petur Benedikt. 2017. Lifestyle treatment of children and adolescents with obesity in Bergen, Norway: Impact of follow-up frequency and self-monitoring during the first year. Obesity Facts. 240-240.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Jomark, Martine; Guntveit, Marit; Hystad, Sigurd William; Skjåkødegård, Hanna Flækøy; Skodvin, Vilde Abel; Juliusson, Petur Benedikt. 2017. Family-based behavioural treatment for childhood and adolescent obesity: Are parenting practices and parental cohabitation associated with pre-post changes in BMI Standard Deviation Score (BMI-SDS) during treatment? Acta Paediatrica. 19-33.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Dittmann, Solveig; Rødø, Veronica; Hystad, Sigurd William; Skjåkødegård, Hanna Flækøy; Skodvin, Vilde Abel; Juliusson, Petur Benedikt. 2017. Disordered Eating in Children and Adolescents with Severe Obesity: Pre-post Changes During Family-Based Behavioural Treatment for Obesity. Acta Paediatrica. 34-40.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Årdal Rekkedal, Guro; Frostad, Stein; Kessler, Ute. 2016. Effectiveness of Enhanced Cognitive Behavioral Therapy (CBT-E) in the treatment of anorexia nervosa–A prospective multidisciplinary study. European psychiatry.
 • Årdal Rekkedal, Guro; Kessler, Ute; Danielsen, Yngvild Sørebø; Frostad, Stein. 2016. Cognitive functioning in patients suffering from anorexia nervosa: A longitudinal study. European psychiatry.
 • Lingaas Holmen, Ingebjørg; Nordlie Myren, Anne Marte; Hystad, Sigurd William; Juliusson, Petur Benedikt; Danielsen, Yngvild Sørebø. 2015. Mental health problems as predictors of weight change from adolescence to young adulthood, 11 years follow-up. The HUNT-study Norway. Acta Paediatrica. 10-10.
 • Linde, Sara-Rebekka Færøe; Danielsen, Yngvild Sørebø; Skjåkødegård, Hanna Flækøy; Kolko, Rachel; Wilfley, Denise; Juliusson, Petur Benedikt. 2015. Family-based behavioural treatment of obesity-The FABO-study. Acta Paediatrica. 22-22.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Skjåkødegård, Hanna Flækøy; Pallesen, Ståle. 2015. A polysomnographic comparison of sleep in children with obesity and normal weight. Acta Paediatrica. 13-13.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Pallesen, Ståle; Stormark, Kjell Morten. 2008. The relationship between sleep duration and body mass index in Norwegian children (age 10-12). International Journal of Obesity. S192-S192.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Pallesen, Ståle. 2008. Effects of a manualized cognitive behavioral treatment for childhood obesity. International Journal of Psychology. 693-693.
Poster
 • Nordmo, Morten; Danielsen, Yngvild Sørebø; Nordmo, Magnus. 2019. The challenge of keeping it off, a descriptive systematic review of high-quality, follow-up studies of obesity treatments. .
 • Skjåkødegård, Hanna Flækøy; Danielsen, Yngvild Sørebø; Olsson, Sven J. G.; Kleppe, Malin; Pallesen, Ståle; Wilfley, Denise E.; Conlon, Rachel; Juliusson, Petur Benedikt. 2018. Beyond Sleep Duration:Sleep Timing as a Risk Factor for Childhood Obesity. .
 • Slettbakk, Elisabeth; Frostad, Stein; Danielsen, Yngvild Sørebø. 2016. Treatment of Anorexia Nervosa Using Cognitive Behavior Therapy for Eating Disorders; Changes in BMI.
 • Sara-Rebekka Færøe, Linde; Jurg, Assmus; Danielsen, Yngvild Sørebø; Langeland, E; Nordgren, Svante; Juliusson, Petur Benedikt. 2015. Two years obesity intervention program in children and adolescents: The importance of age at enrollement.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Skjåkødegård, Hanna Flækøy; Rachel, Kolko; Wilfley, Denise; Juliusson, Petur Benedikt. 2015. Family-based behavioral treatment of obesity-the FABO study.
 • Skjåkødegård, Hanna Flækøy; Danielsen, Yngvild Sørebø; Rachel, Kolko; Wilfley, Denise; Juliusson, Petur Benedikt. 2015. FABO-studien.Familiebasert kognitiv atferdsbehandling for barn og unge med fedme.
 • Skodvin, Vilde Abel; Haaland, Øyvind; Roelants, Mathieu; Danielsen, Yngvild Sørebø; Morken, Mette Helvik; Juliusson, Petur Benedikt. 2015. Correlations between anthropometric measures and cardiometabolic risk factors in morbid obese children: are measures of sitting height useful?
 • Helene, Søreide; Danielsen, Yngvild Sørebø; Linde, Sara-Rebekka Færøe; Haaland, Øyvind; Morken, Mette Helvik; Juliusson, Petur Benedikt. 2015. Changes in body mass index (BMI) standard deviation score (sds)during one-year outpatient obesity intervention program in children and adolescents.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Stormark, Kjell Morten; Nordhus, Inger Hilde; Mæhle, Magne Olav; Sand, Liv; Ekornås, Belinda; Pallesen, Ståle. 2014. Factors associated with low domain spesific self-esteem in children with overweight.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Pallesen, Ståle. 2010. Effects of a manualized cognitive behavioral treatment for childhood obesity.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Pallesen, Ståle. 2009. Effects of a Manualized Cognitive Behavioral Treatment for Childhood Obesity (age 8-12).
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Pallesen, Ståle; Stormark, Kjell Morten. 2008. The relationship between sleep duration and body mass index in Norwegian children (age 10-12).
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Ståle, Pallesen. 2008. Effects of a manualized cognitive behavioral treatment for childhood obesity.
 • Vigestad, Guro; Danielsen, Yngvild Sørebø; Lundervold, Astrid. 2004. Conners' CPT and symptoms of ADHD.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Nordmo, Morten; Danielsen, Yngvild Sørebø; Nordmo, Magnus. 2019. The challenge of keeping it off, a descriptive systematic review of high-quality, follow-up studies of obesity treatments. . 1-15.
 • Jørgensen, Helena M. V.; Knag, Therese; Danielsen, Yngvild Sørebø; Júlíusson, Pétur B. 2008. Behandling av fedme hos barn og unge. 64-69.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

PhD og spesialist i klinisk psykologi med fordypningsfelt barn og unge. Hovedkompetanse er innen kognitiv atferdsterapi og familiebasert behandling, samt behandling av spiseforstyrrelser og fedme.

FABO-studien: En randomisert kontrollert studie som evaluerer effekten av familiebasert atferdsterapi mot fedme hos barn og ungdom: Hovedmålsetningen med FABO-studien er å evaluere effekten av familiebasert atferdsterapi, utviklet for arbeid med livsstilsendringer i familier og deres nettverk med sikte på vektreduksjon, sammenlignet med standard behandling mot fedme hos barn og unge i en vanlig klinisk setting i Norge. Studien undersøker også søvn, fysisk aktivitet, psykisk helse, selvbilde og forstyrret spiseatferd hos barn og ungdom med alvorlig fedme. https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-3755-9

Kognitiv atferdsterapi mot spiseforstyrrelser (CBT-E) i behandling av anorexia nervosa (AN): en prospektiv multidisiplinær studie: Studien har som hovedmålsetning å evaluere effekten av poliklinisk CBT-E i behandling av pasienter med anorexia nervosa (alder>16) ved Seksjon for spiseforstyrrelser, Avdeling for psykosomatisk medisin ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen, Norge. Studien har et longitudinelt design med fem hovedmålepunkter: før behandling, ved 3 måneder, ved avslutning av behandling, 20 uker etter behandling og 12 måneder etter behandling. Utfallsmål er spiseforstyrrelsespatologi, BMI, bentetthet, andre symptomer på psykiske lidelser, livskvalitet og videre endringer i blodprøvemål på kalium, venøsbase, østradiol og FSH. Det samles også biologiske prøver i biobank, med sikte på  anayser av tarmflora og genetiske variabler. Delstudier fokuserer på terapeutisk allianse i behandling av spiseforstyrrelser og overdreven/tvangspreget trening ved AN. En kontrollgruppe uten spiseforstyrrelser vil også bli rekruttert. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5053175/