Hjem
Yngvild Sørebø Danielsens bilde

Yngvild Sørebø Danielsen

Førsteamanuensis, Institutt for klinisk psykologi
 • E-postYngvild.Danielsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 88 63
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 12
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Danielsen underviser ved Det psykologiske fakultet på emner som omhandler: kognitiv atferdsterapi, behandling av spiseforstyrrelser, behandling av fedme, søvnvansker hos barn og klinisk psykologisk arbeid med familier, barn og ungdom. Hun har også undervist på kurs om tilknytningsteori og det kvalitative forskningsintervjuet.

Bøker
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2014. Fedme hos barn-Intervensjoner og atferdsendringer i praksis. Kommuneforlaget. 145 sider. ISBN: 978-82-446-2168-7.
Tidsskriftartikler
 • Frostad, Stein; Danielsen, Yngvild Sørebø; Årdal, Guro; Jevne, Charlotte; Dalle Grave, Riccardo; Kessler, Ute. 2018. Is outpatient cognitive behavior therapy (CBT-E) for eating disoreders a suitable treatment method for adults with severe Anorexia Nervosa? European psychiatry. 48S: 421-421.
 • Frostad, Stein; Danielsen, Yngvild Sørebø; Årdal, Guro; Jevne, Charlotte; Dalle Grave, Riccardo; Rø, Øyvind; Kessler, Ute. 2018. Implementation of enhanced cognitive behaviour therapy (CBT-E) for adults with anorexia nervosa in an outpatient eating disorder unit at a public hospital. Journal of Eating Disorders. 6. 8 sider. doi: 10.1186/s40337-018-0198-y
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Dittmann, Solveig; Rødø, Veronica; Hystad, Sigurd William; Skjåkødegård, Hanna Flækøy; Skodvin, Vilde Abel; Juliusson, Petur Benedikt. 2017. Disordered Eating in Children and Adolescents with Severe Obesity: Pre-post Changes During Family-Based Behavioural Treatment for Obesity. Acta Paediatrica. 106: 34-40. doi: 10.111/apa.14045
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Jomark, Martine; Guntveit, Marit; Hystad, Sigurd William; Skjåkødegård, Hanna Flækøy; Skodvin, Vilde Abel; Juliusson, Petur Benedikt. 2017. Family-based behavioural treatment for childhood and adolescent obesity: Are parenting practices and parental cohabitation associated with pre-post changes in BMI Standard Deviation Score (BMI-SDS) during treatment? Acta Paediatrica. 106: 19-33.
 • Juliusson, Petur Benedikt; Roelants, Mathieu; Benestad, Beate; Lekhal, Samira; Danielsen, Yngvild Sørebø; Hjelmesæth, Jøran; Hertel, Jens Kristoffer. 2017. Severe obesity is a limitation for the use of body mass index standard deviation scores in children and adolescents. Acta Paediatrica. 107: 307-314. doi: 10.1111/apa.14113
 • Kommedal, Kristin; Roelants, Mathieu; Skjåkødegård, Hanna Flækøy; Danielsen, Yngvild Sørebø; Morken, Mette Helvik; Juliusson, Petur Benedikt. 2017. Lifestyle treatment of children and adolescents with obesity in Bergen, Norway: Impact of follow-up frequency and self-monitoring during the first year. Obesity Facts. 10: 240-240.
 • Albertsen Nilsen, Marit; Danielsen, Yngvild Sørebø; Haugen, Signe. 2016. Når spising blir sykdom. Bergens Tidende. Publisert 2016-06-29.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Årdal Rekkedal, Guro; Frostad, Stein; Kessler, Ute. 2016. Effectiveness of enhanced cognitive behavioral therapy (CBT-E) in the treatment of anorexia nervosa: a prospective multidisciplinary study. BMC Psychiatry. 16:342: 1-14. Publisert 2016-10-05. doi: 10.1186/s12888-016-1056-6
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Årdal Rekkedal, Guro; Frostad, Stein; Kessler, Ute. 2016. Effectiveness of Enhanced Cognitive Behavioral Therapy (CBT-E) in the treatment of anorexia nervosa–A prospective multidisciplinary study. European psychiatry. 33.
 • Skjåkødegård, Hanna Flækøy; Danielsen, Yngvild Sørebø; Morken, Mette Helvik; Linde, Sara-Rebekka Færø; Kolko, Rachel P.; Balantekin, Katherine N.; Wilfley, Denise E.; Juliusson, Petur Benedikt. 2016. Study Protocol: A randomized controlled trial evaluating the effect of family-based behavioral treatment of childhood and adolescent obesity–The FABO-study. BMC Public Health. 16:1106: 1-9. Publisert 2016-10-21. doi: 10.1186/s12889-016-3755-9
 • Årdal Rekkedal, Guro; Kessler, Ute; Danielsen, Yngvild Sørebø; Frostad, Stein. 2016. Cognitive functioning in patients suffering from anorexia nervosa: A longitudinal study. European psychiatry. 33.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Skjåkødegård, Hanna Flækøy; Pallesen, Ståle. 2015. A polysomnographic comparison of sleep in children with obesity and normal weight. Acta Paediatrica. 104: 13-13. doi: 10.1111/apa.13158/epdf
 • Linde, Sara-Rebekka Færøe; Danielsen, Yngvild Sørebø; Skjåkødegård, Hanna Flækøy; Kolko, Rachel; Wilfley, Denise; Juliusson, Petur Benedikt. 2015. Family-based behavioural treatment of obesity-The FABO-study. Acta Paediatrica. 104: 22-22. doi: 10.1111/apa.13158/epdf
 • Lingaas Holmen, Ingebjørg; Nordlie Myren, Anne Marte; Hystad, Sigurd William; Juliusson, Petur Benedikt; Danielsen, Yngvild Sørebø. 2015. Mental health problems as predictors of weight change from adolescence to young adulthood, 11 years follow-up. The HUNT-study Norway. Acta Paediatrica. 104: 10-10. doi: 10.1111/apa.13158/epdf
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Nordhus, Inger Hilde; Juliusson, Petur Benedikt; Mæhle, Magne Olav; Pallesen, Ståle. 2013. Effect of a family-based cognitive behavioural intervention on body mass index, self-esteem and symptoms of depression in children with obesity (aged 7-13): A randomised waitinglist controlled trial. Obesity Research and Clinical Practice. 7: E116-E128. doi: 10.1016/j.orcp.2012.06.003
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2012. Fører lite søvn til overvekt hos barn? SØVN. 2. 14-15.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Stormark, Kjell Morten; Nordhus, Inger Hilde; Mæhle, Magne Olav; Sand, Liv; Ekornås, Belinda; Pallesen, Ståle. 2012. Factors associated with low self-esteem in children with overweight. Obesity Facts. 5: 722-733. doi: 10.1159/000338333
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Júlíusson, Pétur; Nordhus, Inger Hilde; Kleiven, Mona; Meltzer, Helle Margrete; Olsson, Gustav; Pallesen, Ståle. 2011. The relationship between life-style and cardio-metabolic risk indicators in children: the importance of screen time. Acta Paediatrica. 100: 253-259. doi: 10.1111/j.1651-2227.2010.02098.x
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Pallesen, Ståle; Stormark, Kjell Morten; Nordhus, Inger Hilde; Bjorvatn, Bjørn. 2010. The relationship between school day sleep duration and body mass index in Norwegian children (aged 10-12). International Journal of Pediatric Obesity. 5: 214-220. doi: 10.3109/17477160903473739
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Steinsbekk, Silje. 2010. Vi kan hjelpe barn med fedme. Bergens Tidende. 31.mars. 33-33.
 • Steinsbekk, Silje; Danielsen, Yngvild Sørebø. 2010. Fedme hos barn og unge - implikasjoner for psykologisk praksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 47: 23-28.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Pallesen, Ståle. 2008. Effects of a manualized cognitive behavioral treatment for childhood obesity. International Journal of Psychology. 43: 693-693.
 • Danielsen, Yngvild Sørebø; Pallesen, Ståle; Stormark, Kjell Morten. 2008. The relationship between sleep duration and body mass index in Norwegian children (age 10-12). International Journal of Obesity. 32: S192-S192.
 • Jørgensen, Helena M. V.; Knag, Therese; Danielsen, Yngvild Sørebø; Júlíusson, Pétur B. 2008. Behandling av fedme hos barn og unge. Pediatrisk Endokrinologi. 22: 64-69.
 • Bjørkelo, Brita; Danielsen, Yngvild Sørebø. 2003. Forskningens forgubbing. Bergens Tidende. 27. Publisert 2003-02-06.
Rapporter/avhandlinger
 • Danielsen, Yngvild Sørebø. 2012. Childhood overweight – characteristics and treatment. Psychological perspectives. University of Bergen.
 • Vigestad, Guro; Danielsen, Yngvild Sørebø. 2004. ”Barn i Bergen”: Conners’ Continuous performance Test og ADHD-symptomer. 55 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

PhD og spesialist i klinisk psykologi med fordypningsfelt barn og unge. Hovedkompetanse er innen kognitiv atferdsterapi og familiebasert behandling, samt behandling av spiseforstyrrelser og fedme.

FABO-studien: En randomisert kontrollert studie som evaluerer effekten av familiebasert atferdsterapi mot fedme hos barn og ungdom: Hovedmålsetningen med FABO-studien er å evaluere effekten av familiebasert atferdsterapi, utviklet for arbeid med livsstilsendringer i familier og deres nettverk med sikte på vektreduksjon, sammenlignet med standard behandling mot fedme hos barn og unge i en vanlig klinisk setting i Norge. Studien undersøker også søvn, fysisk aktivitet, psykisk helse, selvbilde og forstyrret spiseatferd hos barn og ungdom med alvorlig fedme. https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-3755-9

Kognitiv atferdsterapi mot spiseforstyrrelser (CBT-E) i behandling av anorexia nervosa (AN): en prospektiv multidisiplinær studie: Studien har som hovedmålsetning å evaluere effekten av poliklinisk CBT-E i behandling av pasienter med anorexia nervosa (alder>16) ved Seksjon for spiseforstyrrelser, Avdeling for psykosomatisk medisin ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen, Norge. Studien har et longitudinelt design med fem hovedmålepunkter: før behandling, ved 3 måneder, ved avslutning av behandling, 20 uker etter behandling og 12 måneder etter behandling. Utfallsmål er spiseforstyrrelsespatologi, BMI, bentetthet, andre symptomer på psykiske lidelser, livskvalitet og videre endringer i blodprøvemål på kalium, venøsbase, østradiol og FSH. Det samles også biologiske prøver i biobank, med sikte på  anayser av tarmflora og genetiske variabler. Delstudier fokuserer på terapeutisk allianse i behandling av spiseforstyrrelser og overdreven/tvangspreget trening ved AN. En kontrollgruppe uten spiseforstyrrelser vil også bli rekruttert. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5053175/