Hjem
Yngvild Sørebø Danielsens bilde

Yngvild Sørebø Danielsen

Førsteamanuensis, Seksjonsleder, Seksjon for barn og ungdom, Psykologisk universitetspoliklinikk
 • E-postYngvild.Danielsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 88 63
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Forskningsinteresser:

 • Fedme-Behandling og psykologiske perspektiver
 • Søvn og vekt
 • Etiologi og behandling ved spiseforstyrrelser
 • Psykoterapiforskning (prosess og effektivitet)
 • Terapeutopplæring og målrettet ferdighetstrening

Danielsen underviser ved Det psykologiske fakultet på emner som omhandler: kognitiv atferdsterapi, behandling av spiseforstyrrelser, behandling av fedme, søvnvansker hos barn og klinisk psykologisk arbeid med familier, barn og ungdom. Hun har også undervist på kurs om tilknytningsteori og det kvalitative forskningsintervjuet.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Eating disorders in weight-related therapy (EDIT): Protocol for a systematic review with individual participant data meta-analysis of eating disorder risk in behavioural weight management. PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) (2023). Differences in sleep patterns between patients with anorexia nervosa and healthy controls: a cross-sectional study. Journal of Eating Disorders.
 • Vis forfatter(e) (2022). Perceived barriers in family-based behavioural treatment of paediatric obesity – Results from the FABO study. Pediatric Obesity. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Objectively measured physical activity among treatment seeking children and adolescents with severe obesity and normal weight peers. Obesity Science & Practice. 801-810.
 • Vis forfatter(e) (2022). Intestinal barrier integrity in anorexia nervosa (a pilot study). International Journal of Eating Disorders. 703-708.
 • Vis forfatter(e) (2022). Family-based treatment of children with severe obesity in a public healthcare setting: Results from a randomized controlled trial. Clinical Obesity. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Experiences when implementing enhanced cognitive behavioral therapy as a standard treatment for anorexia nervosa in outpatients at a public specialized eating-disorder treatment unit. Journal of Eating Disorders. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2021). Polysomnographic comparison of sleep in children with obesity and normal weight without suspected sleep-related breathing disorder. Clinical Obesity. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Weekday time in bed and obesity risk in adolescence. Obesity Science & Practice. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2020). Livsstilsbehandling av barn og ungdom med alvorlig fedme – resultater etter ett år. Tidsskrift for Den norske legeforening. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Beyond sleep duration: Sleep timing as a risk factor for childhood obesity. Pediatric Obesity. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Association between gastrointestinal complaints and psychopathology in patients with anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders. 532-536.
 • Vis forfatter(e) (2017). Severe obesity is a limitation for the use of body mass index standard deviation scores in children and adolescents. Acta Paediatrica. 307-314.
 • Vis forfatter(e) (2016). Study Protocol: A randomized controlled trial evaluating the effect of family-based behavioral treatment of childhood and adolescent obesity–The FABO-study. BMC Public Health. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2016). Effectiveness of enhanced cognitive behavioral therapy (CBT-E) in the treatment of anorexia nervosa: a prospective multidisciplinary study. BMC Psychiatry. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2013). Effect of a family-based cognitive behavioural intervention on body mass index, self-esteem and symptoms of depression in children with obesity (aged 7-13): A randomised waitinglist controlled trial. Obesity Research and Clinical Practice. E116-E128.
 • Vis forfatter(e) (2012). Factors associated with low self-esteem in children with overweight. Obesity Facts. 722-733.
 • Vis forfatter(e) (2011). The relationship between life-style and cardio-metabolic risk indicators in children: the importance of screen time. Acta Paediatrica. 253-259.
 • Vis forfatter(e) (2010). The relationship between school day sleep duration and body mass index in Norwegian children (aged 10-12). International Journal of Pediatric Obesity. 214-220.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fedme hos barn og unge - implikasjoner for psykologisk praksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 23-28.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Behandling av forstyrret spiseatferd og fedme hos barn ved hjelp av familiebasert kognitiv atferdsterapi.
 • Vis forfatter(e) (2016). Forstyrret spiseatferd og familiebasert atferdsterapi i behandling av fedme hos barn.
 • Vis forfatter(e) (2016). Forstyrret spiseatferd og familiebasert atferdsbehandling ved fedme hos barn.
 • Vis forfatter(e) (2016). Effectiveness of Family-based behavioural social facilitation treatment for severe childhood obesity- The FABO Study.
 • Vis forfatter(e) (2016). Behandling av fedme og forstyrret spiseatferd hos barn.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fedme hos barn og unge-når blir dette en spiseforstyrrelse?
 • Vis forfatter(e) (2015). Erfaringer fra kvalitetssikringsarbeidet ved Seksjon for Spiseforstyrrelser Haukeland Universitetssykehus .
 • Vis forfatter(e) (2014). Treatment of severely obese children and adolescents in an ordinary health care setting: An effectiveness study employing Familybased behavioral social facilitation treatment.
 • Vis forfatter(e) (2014). Treatment of childhood obesity using Family-based behavioural treatment. A research project at Haukeland University Hospital.
 • Vis forfatter(e) (2014). Fedme hos barn: Endring av livsstilsatferd i familien.
 • Vis forfatter(e) (2014). Familiebasert atferdsbehandling av fedme hos barn og unge.
 • Vis forfatter(e) (2013). Livsstilsendringer i familier med overvekt: Foreldrerolle og barnas selvbilde.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2008). Behandling av barn og unge med overvekt.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Self-compassion and difficulties with eating in a help seeking community sample.
 • Vis forfatter(e) (2023). Psychotherapy for eating disorders in public mental health: The challenge of engagement in and drop-out from treatment.
 • Vis forfatter(e) (2023). Forskning om spiseforstyrrelser ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser ved Haukeland og UiB.
 • Vis forfatter(e) (2019). Association of gastrointestinal complaints and psychopathology in patients with anorexia nervosa – a pilot study .
 • Vis forfatter(e) (2017). Comparison of sleep in children with obesity and children with normalweigh.
 • Vis forfatter(e) (2016). Introducing CBT-E into Clinical Services- The Bergen Experience.
 • Vis forfatter(e) (2015). Søvn hos barn med fedme.
 • Vis forfatter(e) (2015). Familiebasert behandling av overvekt hos barn.
 • Vis forfatter(e) (2015). Familiebasert atferdsterapi for alvorlig overvekt hos barn og unge- FABO-studien.
 • Vis forfatter(e) (2015). "Effekt av CBT-E i behandling av anorexia nervosa- en prospektiv multidisiplinær studie".
 • Vis forfatter(e) (2014). Research project in the Obesity Clinic at HUS: «Effectiveness of familiy-based behavioral social facilitation treatment for severe childhood obesity».
 • Vis forfatter(e) (2013). Effectiveness of CBT-E in the treatment of Anorexia Nervosa.
 • Vis forfatter(e) (2010). Behandling av fedme hos barn-Psykologiske perspektiver.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kognitiv atferdsterapi i behandling av barn med fedme.
 • Vis forfatter(e) (2008). Barn og unge med overvekt og fedme.
 • Vis forfatter(e) (2006). Overvekt hos barn.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2014). Fedme hos barn-Intervensjoner og atferdsendringer i praksis. Kommuneforlaget AS.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2015). Sammenhengen mellom psykisk helse i ungdomsalder og vektstatus i ung voksen alder. En 11 års oppfølgingsstudie fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).
 • Vis forfatter(e) (2009). Fysisk aktivitet og selvoppfatning hos barn med fedme og normalvektige barn.
 • Vis forfatter(e) (2004). ”Barn i Bergen”: Conners’ Continuous performance Test og ADHD-symptomer.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2010). Effekt av kognitiv-atferdsterapi på kosthold og biomarkører for kardiovaskulær sykdom hos barn med fedme.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Søvn i behandling av fedme hos barn- Sammenheng mellom søvn og annen livsstilsatferd. Tidsskriftet SØVN.
 • Vis forfatter(e) (2012). Fører lite søvn til overvekt hos barn? SØVN. 14-15.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2016). Når spising blir sykdom. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2010). Vi kan hjelpe barn med fedme. Bergens Tidende. 33-33.
 • Vis forfatter(e) (2003). Forskningens forgubbing. Bergens Tidende. 27.
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) (2018). Implementation of enhanced cognitive behaviour therapy (CBT-E) for adults with anorexia nervosa in an outpatient eating disorder unit at a public hospital. Journal of Eating Disorders. 8 sider.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2012). Childhood overweight – characteristics and treatment. Psychological perspectives.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2014). Ungdom går ned i vekt med samtale og atferdsterapi.
 • Vis forfatter(e) (2013). Vekt på psyken.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tester terapi mot barnefedme.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hvor mye TV bør egentlig barna se?
 • Vis forfatter(e) (2012). Fete barn sliter ved mye skjermtid.
 • Vis forfatter(e) (2010). Lite søvn farlig for vekta.
 • Vis forfatter(e) (2008). Tester norske barn.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sover for forskerne.
 • Vis forfatter(e) (2007). Vil knekke fedme med psykologi.
 • Vis forfatter(e) (2007). Terpi skal kutte små kilo.
 • Vis forfatter(e) (2007). Skal bli spreke og sunne hos psykologen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Letter barn med rollespill.
 • Vis forfatter(e) (2007). Håp om en lettere framtid.
 • Vis forfatter(e) (2007). Familieterapi mot overvekt.
 • Vis forfatter(e) (2007). Familiens livsstil veier tyngst.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2008). Sover for forskerne.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Drama og livsmestring. 19 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2022). Sleep habits in patients with anorexia nervosa assessed in their natural environment. Sleep Medicine. S1-S301.
 • Vis forfatter(e) (2021). Late Sleep Timing, and Less Organized Sport are Related to Lower Physical Activity Levels in Children and Adolescents with Severe Obesity. Annals of Nutrition and Metabolism. 14-14.
 • Vis forfatter(e) (2018). Is outpatient cognitive behavior therapy (CBT-E) for eating disoreders a suitable treatment method for adults with severe Anorexia Nervosa? European psychiatry. 421-421.
 • Vis forfatter(e) (2017). Lifestyle treatment of children and adolescents with obesity in Bergen, Norway: Impact of follow-up frequency and self-monitoring during the first year. Obesity Facts. 240-240.
 • Vis forfatter(e) (2017). Family-based behavioural treatment for childhood and adolescent obesity: Are parenting practices and parental cohabitation associated with pre-post changes in BMI Standard Deviation Score (BMI-SDS) during treatment? Acta Paediatrica. 19-33.
 • Vis forfatter(e) (2017). Disordered Eating in Children and Adolescents with Severe Obesity: Pre-post Changes During Family-Based Behavioural Treatment for Obesity. Acta Paediatrica. 34-40.
 • Vis forfatter(e) (2016). Effectiveness of Enhanced Cognitive Behavioral Therapy (CBT-E) in the treatment of anorexia nervosa–A prospective multidisciplinary study. European psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2016). Cognitive functioning in patients suffering from anorexia nervosa: A longitudinal study. European psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2015). Mental health problems as predictors of weight change from adolescence to young adulthood, 11 years follow-up. The HUNT-study Norway. Acta Paediatrica. 10-10.
 • Vis forfatter(e) (2015). Family-based behavioural treatment of obesity-The FABO-study. Acta Paediatrica. 22-22.
 • Vis forfatter(e) (2015). A polysomnographic comparison of sleep in children with obesity and normal weight. Acta Paediatrica. 13-13.
 • Vis forfatter(e) (2008). The relationship between sleep duration and body mass index in Norwegian children (age 10-12). International Journal of Obesity. S192-S192.
 • Vis forfatter(e) (2008). Effects of a manualized cognitive behavioral treatment for childhood obesity. International Journal of Psychology (IJP). 693-693.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2022). Therapist responsiveness to ambivalence in eating disorder (ED) treatment- A qualitative study of therapist perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2022). Sleep habits in patients with anorexia nervosa assessed in their natural environment.
 • Vis forfatter(e) (2021). Exploring life coping skills through drama, theatre and storytelling – a qualitative study of high school students experience with participation in a preventive mental health intervention .
 • Vis forfatter(e) (2021). Barriers experienced in Family-based cognitive behavioural treatment of childhood obesity and pre-mature drop-out from treatment.
 • Vis forfatter(e) (2019). The challenge of keeping it off, a descriptive systematic review of high-quality, follow-up studies of obesity treatments. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Beyond Sleep Duration:Sleep Timing as a Risk Factor for Childhood Obesity. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Treatment of Anorexia Nervosa Using Cognitive Behavior Therapy for Eating Disorders; Changes in BMI.
 • Vis forfatter(e) (2015). Two years obesity intervention program in children and adolescents: The importance of age at enrollement.
 • Vis forfatter(e) (2015). Family-based behavioral treatment of obesity-the FABO study.
 • Vis forfatter(e) (2015). FABO-studien.Familiebasert kognitiv atferdsbehandling for barn og unge med fedme.
 • Vis forfatter(e) (2015). Correlations between anthropometric measures and cardiometabolic risk factors in morbid obese children: are measures of sitting height useful?
 • Vis forfatter(e) (2015). Changes in body mass index (BMI) standard deviation score (sds)during one-year outpatient obesity intervention program in children and adolescents.
 • Vis forfatter(e) (2014). Factors associated with low domain spesific self-esteem in children with overweight.
 • Vis forfatter(e) (2010). Effects of a manualized cognitive behavioral treatment for childhood obesity.
 • Vis forfatter(e) (2009). Effects of a Manualized Cognitive Behavioral Treatment for Childhood Obesity (age 8-12).
 • Vis forfatter(e) (2008). The relationship between sleep duration and body mass index in Norwegian children (age 10-12).
 • Vis forfatter(e) (2008). Effects of a manualized cognitive behavioral treatment for childhood obesity.
 • Vis forfatter(e) (2004). Conners' CPT and symptoms of ADHD.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2019). The challenge of keeping it off, a descriptive systematic review of high-quality, follow-up studies of obesity treatments. . Obesity Reviews. 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2008). Behandling av fedme hos barn og unge. Pediatrisk Endokrinologi. 64-69.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2022). How may cognitive behavioural therapy help individuals with eating difficulties? 285-293. I:
  • Vis forfatter(e) (2022). The Practical Handbook of Eating Difficulties. Pavilion Publishing.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

FABO-studien: En randomisert kontrollert studie som evaluerer effekten av familiebasert atferdsterapi mot fedme hos barn og ungdom: Hovedmålsetningen med FABO-studien er å evaluere effekten av familiebasert atferdsterapi, utviklet for arbeid med livsstilsendringer i familier og deres nettverk med sikte på vektreduksjon, sammenlignet med standard behandling mot fedme hos barn og unge i en vanlig klinisk setting i Norge. Studien undersøker også søvn, fysisk aktivitet, psykisk helse, selvbilde og forstyrret spiseatferd hos barn og ungdom med alvorlig fedme. https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-3755-9

Kognitiv atferdsterapi mot spiseforstyrrelser (CBT-E) i behandling av anorexia nervosa (AN): en prospektiv multidisiplinær studie: Studien har som hovedmålsetning å evaluere effekten av poliklinisk CBT-E i behandling av pasienter med anorexia nervosa (alder>16) ved Seksjon for spiseforstyrrelser, Avdeling for psykosomatisk medisin ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen, Norge. Studien har et longitudinelt design med fem hovedmålepunkter: før behandling, ved 3 måneder, ved avslutning av behandling, 20 uker etter behandling og 12 måneder etter behandling. Utfallsmål er spiseforstyrrelsespatologi, BMI, bentetthet, andre symptomer på psykiske lidelser, livskvalitet og videre endringer i blodprøvemål på kalium, venøsbase, østradiol og FSH. Det samles også biologiske prøver i biobank, med sikte på  anayser av tarmflora og genetiske variabler. Delstudier fokuserer på terapeutisk allianse i behandling av spiseforstyrrelser og overdreven/tvangspreget trening ved AN. En kontrollgruppe uten spiseforstyrrelser vil også bli rekruttert. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5053175/

PhD og spesialist i klinisk psykologi med fordypningsfelt barn og unge. Hovedkompetanse er innen kognitiv atferdsterapi og familiebasert behandling, samt behandling av spiseforstyrrelser og fedme.