Hjem
Heidi Wittrup  Djups bilde

Heidi Wittrup Djup

Gjesteforsker, 20% stilling som universitetslektor ved Senter for krisepsykologi. Emneansvarlig for etter- og videreutdanningsemnet PSYK651 Menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid

Senter for krisepsykologi

  • +4797628907

heidi.djup@uib.no

Ole Kristian Einarsens bilde

Ole Kristian Einarsen

Stipendiat, musikkterapi ved GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning

Griegakademiet – Institutt for musikk

  • 95968249

ole.einarsen@uib.no