Hjem
Tomas Mikal Lind Eagans bilde

Tomas Mikal Lind Eagan

Professor, undervisningsansvarlig for lungemedisin og gruppeleder for Lungeforskningsgruppen. Seksjonsoverlege ved seksjon for lungeforskning, Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus

Klinisk institutt 2

Tomas.Eagan@uib.no

Hanne Rosendahl-Riises bilde

Hanne Rosendahl-Riise

Førsteamanuensis, programutvalgsleder for bachelor i ernæring og master i klinisk ernæring

Klinisk institutt 1

Hanne.Rosendahl-Riise@uib.no

Berit Skretting Solbergs bilde

Berit Skretting Solberg

Gjesteforsker, MD, PhD, barne- og ungdomspsykiater, psykiater

Institutt for biomedisin

  • +47 55 58 85 92
  • berit.skretting.solberg@betaniensykehus.no

berit.skretting-solberg@uib.no

Simon  Øverlands bilde

Simon Øverland

Professor, Director Centre for International Health

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

  • +47 55 58 61 90
  • +47 952 36 392
  • +4755586190

simon.overland@uib.no