Hjem
Jostein Bakkes bilde

Jostein Bakke

Professor, Forskergruppeleder for Kvartærgeologi og Paleoklima, leder for iEarth

Institutt for geovitenskap

  • +47 55 58 35 03
  • +47 992 73 343

Jostein.Bakke@uib.no

Charlotte Gannefors Kraffts bilde

Charlotte Gannefors Krafft

Seniorrådgiver, Daglig leder for kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST (EOV). De fire store kunnskapsinstitusjonene UiB, NHH, HVL og NORCE etablert høsten 2019 kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST for å arbeide sammen om energiomstilling mot et bærekraftig samfunn.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

  • +47 900 60 854

Charlotte.Krafft@uib.no