Hjem
Bram Burgers bilde

Bram Burger

Stipendiat, Computational Biology Unit (CBU), PROBE

Institutt for informatikk

Bram.Burger@uib.no

Yehia Mokhtar Farags bilde

Yehia Mokhtar Farag

Overingeniør, Computational Biology Unit (CBU) ,PROBE

Institutt for informatikk

  • +47 55 58 43 73
  • +47 925 49 411

Yehia.Farag@uib.no

Helge Ræders bilde

Helge Ræder

Professor, Prodekan for Innovasjon ved Det Medisinske Fakultet, Overlege Barneklinikken

Klinisk institutt 2

  • +47 478 92 554

Helge.Rader@uib.no