Hjem
Helge Ræders bilde

Helge Ræder

Professor, Visedekan for Innovasjon ved Det Medisinske Fakultet, Overlege Barneklinikken

Klinisk institutt 2

Helge.Rader@uib.no