Hjem
Henrik Dalstøs bilde

Henrik Dalstø

Seniorkonsulent, Eksamenskoordinator ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Studieveileder for retorikk

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

  • +47 55 58 86 91

Henrik.Dalsto@uib.no

Turid Daaes bilde

Turid Daae

Førstekonsulent, Eksamenskonsulent for spansk, italiensk, kinesisk og japansk.

Institutt for fremmedspråk

  • +47 55 58 23 60

Turid.Daae@uib.no

Maria Svåsands bilde

Maria Svåsand

Seniorkonsulent, Programkoordinator for årsstudiet i psykologi og årsstudiet i pedagogikk

Det psykologiske fakultet

  • +47 55 58 86 62

Maria.Svasand@uib.no

Vegard Sørhuss bilde

Vegard Sørhus

Førstekonsulent, Eksamenskonsulent for nordisk og språkvitenskap

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

  • +47 55 58 24 22

Vegard.Sorhus@uib.no

Hilde Trosviks bilde

Hilde Trosvik

Seniorkonsulent, Programkoordinator for profesjonsstudiet i psykologi

Det psykologiske fakultet

  • +47 55 58 86 55

Hilde.Trosvik@uib.no