Hjem
Francesca Azzolinis bilde
Emmanuel Ovon Babatundes bilde

Emmanuel Ovon Babatunde

Seniorrådgiver, Eksternfinansiering, Local Contact Point for Horisont 2020 Societal Challenges 3, Excellent Science (MSCA), SWAFS, EEA Grants

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

 • +47 55 58 38 65
 • +47 913 56 627

Emmanuel.Babatunde@uib.no

Dagfinn Bachs bilde

Dagfinn Bach

Rådgiver, Forskning og Internasjonale Relasjoner

Fakultet for kunst, musikk og design

 • +47 55 58 69 84
 • +47 905 59 364

Dagfinn.Bach@uib.no

Bjørn Arvid Bagges bilde

Bjørn Arvid Bagge

Universitetsbibliotekar, Seksjonsleder - Seksjon for spesialsamlinger

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 72

Bjorn.Bagge@uib.no

Jostein Bakkes bilde

Jostein Bakke

Professor, Forskergruppeleder for Kvartærgeologi og Paleoklima, leder for iEarth

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 35 03
 • +47 992 73 343

Jostein.Bakke@uib.no

Marit Bakkes bilde

Marit Bakke

Professor, Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 60 14
 • +47 958 18 531

Marit.Bakke@uib.no

Per Bakkes bilde

Per Bakke

Dekan, Det medisinske fakultet

Klinisk institutt 2

 • +47 55 58 20 87
 • +47 992 04 032

Per.Bakke@uib.no

Gjert Bakkevolds bilde

Gjert Bakkevold

Seniorrådgiver, Arealkoordinator

Det medisinske fakultet

 • +47 55 58 61 97
 • +47 988 31 614

Gjert.Bakkevold@uib.no

Robert Graff Bakkevolds bilde

Robert Graff Bakkevold

Seniorkonsulent, studierettleiar for arabisk, italiensk og spansk språk og latinamerikastudium

Institutt for fremmedspråk

 • +47 55 58 23 33
 • +47 415 16 238

Robert.Bakkevold@uib.no

Pablo Balseiro Vigos bilde

Pablo Balseiro Vigo

Forsker II

 • +47 55 58 43 96
 • +47 472 84 814

Pablo.Balseiro@uib.no

Laura Bangus bilde
Jørgen Barths bilde

Jørgen Barth

Seniorforskningstekniker, fotograf

Det medisinske fakultet

 • +47 55 58 65 45
 • +47 905 52 606

Jorgen.Barth@uib.no

Knut Barthels bilde

Knut Barthel

Førsteamanuensis

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 28 87
 • +47 455 12 522

Knut.Barthel@uib.no

Valborg Bastes bilde

Valborg Baste

Forsker II

 • +47 55 58 28 42

Valborg.Baste@uib.no

Tor M. Bastiansens bilde

Tor M. Bastiansen

Førstekonsulent

Institutt for informatikk

 • +47 55 58 41 89
 • +47 476 38 547

torb@uib.no

Melissa Baynes bilde

Melissa Bayne

FØRSTEAMANUENSIS II, Associate Professor of Clinical Psychology

Institutt for klinisk psykologi

Melissa.Bayne@uib.no

Siv Lise Bedringaass bilde

Siv Lise Bedringaas

Overingeniør

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 30 59
 • +47 454 95 691

Siv.Bedringaas@uib.no

Rolf Ivo Beevs bilde

Rolf Ivo Beev

Universitetslektor, digital kultur

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 24 51
 • +47 908 33 166

Rolf.Beev@uib.no

Anne Belsviks bilde

Anne Belsvik

Hovedbibliotekar, Faglig leder, Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 83 65

Anne.Belsvik@uib.no

Mette Benseruds bilde

Mette Benserud

Seniorrådgiver

IT-avdelingen

 • +47 452 72 395
 • +47 452 72 395

Mette.Benserud@uib.no

Sider