Hjem
Arvid Arnesens bilde

Arvid Arnesen

Overingeniør, Områdeleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 915 62 209

Arvid.Arnesen@uib.no

Ole Arntzens bilde

Ole Arntzen

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 41 68
 • +47 481 62 691

Ole.Arntzen@uib.no

Mattias Arvastssons bilde

Mattias Arvastsson

Senioringeniør, Ansvarlig for IT / AV utstyr på UniversitetsMuseet NaturHistorie.

IT-avdelingen

 • +47 55 58 73 58
 • +47 936 04 759
 • 93604759

Johan.Arvastsson@uib.no

Terje Askviks bilde

Terje Askvik

Seksjonssjef, Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning. Arkivleder ved UiB

HR-avdelingen

 • +47 55 58 34 81
 • +47 474 13 980

terje.askvik@uib.no

Knut Olav Aslaksens bilde

Knut Olav Aslaksen

Seniorrådgiver

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 33 11
 • +47 995 21 562

Knut.Aslaksen@uib.no

N. B.s bilde

N. B.

Driftstekniker, Rørleggermester

Eiendomsavdelingen

Nils.Blotenberg@uib.no

Emmanuel Ovon Babatundes bilde

Emmanuel Ovon Babatunde

Seniorrådgiver, Eksternfinansiering, Local Contact Point for Horisont Europa Pillar 2 – Cluster 6, Excellent Science (MSCA), Widening, EEA Grants

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

 • +47 55 58 38 65
 • +47 913 56 627

Emmanuel.Babatunde@uib.no

Bjørn Arvid Bagges bilde

Bjørn Arvid Bagge

Univ.bibliotekar, Seksjonsleder - Seksjon for spesialsamlinger

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 72

bjorn.bagge@uib.no

Marit Bakkes bilde

Marit Bakke

Professor, Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet

Institutt for biomedisin

 • +47 55 58 60 14
 • +47 958 18 531

Marit.Bakke@uib.no

Per Sigvald Bakkes bilde

Per Sigvald Bakke

Dekan, Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet

 • +47 55 58 20 87
 • +47 992 04 032

Per.Bakke@uib.no

Nora Eide Bakkes bilde

Nora Eide Bakke

Førstesekretær

Studieavdelingen

 • +47 55 58 51 12

nora.bakke@uib.no

Robert Graff Bakkevolds bilde

Robert Graff Bakkevold

Seniorkonsulent, studiekonsulent for arabisk, italiensk og spansk språk og latinamerikastudium

Institutt for fremmedspråk

 • +47 55 58 23 33

Robert.Bakkevold@uib.no

Sider