Hjem
Eva Blytts bilde

Eva Blytt

Senioringeniør

Eiendomsavdelingen

 • +47 475 17 170

Eva.Blytt@uib.no

Pavol Bohovs bilde

Pavol Bohov

Forsker

Klinisk institutt 2

 • +47 55 58 53 52
 • +47 995 32 568

Pavol.Bohov@uib.no

Bente Bolstads bilde

Bente Bolstad

Seniorkonsulent, Personalkonsulent

Det humanistiske fakultet

 • +47 55 58 93 57

Bente.Bolstad@uib.no

Petter Bomann-Larsens bilde

Petter Bomann-Larsen

Seniorrådgiver

Økonomiavdelingen

 • +47 55 58 98 08
 • +47 905 44 653

Petter.Bomann-Larsen@uib.no

Ashley Jane Booths bilde

Ashley Jane Booth

Professor, Professor i visuell kommunikasjon

Institutt for design

 • +47 55 58 73 29
 • +47 908 52 008

Ashley.Booth@uib.no

Sverre Jarle Borchs bilde

Sverre Jarle Borch

Førstekonsulent

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 45 00
 • +47 995 84 385

Sverre.Borch@uib.no

Ove Christian Borges bilde

Ove Christian Borge

Underdirektør, leder personal/økonomi/IKT

Det psykologiske fakultet

 • +47 55 58 90 60

Ove.Borge@uib.no

Jakub Wiktor Boths bilde

Jakub Wiktor Both

Forsker

Matematisk institutt

 • +47 55 58 28 26
 • +47 480 66 574

Jakub.Both@uib.no

Tore Bredes bilde

Tore Brede

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 975 43 991

Tore.Brede@uib.no

Geir Bredholts bilde

Geir Bredholt

Overingeniør

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 70 64
 • +47 980 71 580

Geir.Bredholt@uib.no

Cecilie Bredrups bilde

Cecilie Bredrup

Førsteamanuensis

Klinisk institutt 1

 • +47 55 97 41 71
 • +47 917 16 068

Cecilie.Bredrup@uib.no

Arild Breistøls bilde

Arild Breistøl

Overingeniør, Palaeo Lab Technician

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 87 24
 • +47 930 31 521

Arild.Breistol@uib.no

Tore Brekkes bilde

Tore Brekke

Førstekonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 68 97
 • +47 478 48 178

Tore.Brekke@uib.no

Randi Benedikte Brodersens bilde

Randi Benedikte Brodersen

Universitetslektor, Akademisk skriving, vejledning og tilbagemelding

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 30 12

Randi.Brodersen@uib.no

Karl Albert Brokstads bilde

Karl Albert Brokstad

Senioringeniør

 • +47 55 97 46 22
 • +47 988 43 314

Karl.Brokstad@uib.no

Sider