Hjem
Bjørn Bjorvatns bilde

Bjørn Bjorvatn

Professor, Leder av koordinator-teamet i PraksisNett og medlem av forskningsgruppen SMIL

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

 • +47 55 58 60 88

Bjorn.Bjorvatn@uib.no

Tone Bjørges bilde

Tone Bjørge

Professor, Leder Senter for translasjonell forskning i epidemiologi (TRACE)

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

 • +47 55 58 85 30

Tone.Bjorge@uib.no

Stein Magne Bjørklunds bilde

Stein Magne Bjørklund

Senioringeniør, PHP, Drupal and database research related development

IT-avdelingen

Stein.Bjorklund@uib.no

Helge Bjørlos bilde

Helge Bjørlo

Rådgiver, Advisor

Studieavdelingen

 • +47 55 58 92 41

Helge.Bjorlo@uib.no

Elin Bjørndals bilde

Elin Bjørndal

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 41 55
 • +47 957 62 483

Elin.Bjorndal@uib.no

Asle Bjørndals bilde

Asle Bjørndal

Rådgiver

Økonomiavdelingen

 • +47 55 58 49 37
 • +47 932 01 222

a.bjorndal@uib.no

Beathe Bjørnebergs bilde

Beathe Bjørneberg

Seniorrådgiver

Det medisinske fakultet

 • +47 55 58 68 67
 • +47 951 74 843

Beathe.Bjorneberg@uib.no

Eivind Bjørsviks bilde

Eivind Bjørsvik

Overingeniør, Ansvar for lydstudio/medialab, digitale og elektroniske medier

Fakultet for kunst, musikk og design

Eivind.Bjorsvik@uib.no

Anette Cecilie Blichs bilde

Anette Cecilie Blich

Kontorsjef, Leder Renhold

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 12
 • +47 481 62 677

Anette.Blich@uib.no

Gunn Sture Blindheims bilde

Gunn Sture Blindheim

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 25
 • +47 930 30 050
 • +4793030050

gunn.sture.blindheim@uib.no

Bente Bolstads bilde

Bente Bolstad

Seniorkonsulent, Personalkonsulent

Det humanistiske fakultet

 • +47 55 58 93 57

Bente.Bolstad@uib.no

Gunnar Tschudi Bondeviks bilde

Gunnar Tschudi Bondevik

Professor, Spesialist i allmennmedisin, Forsker I ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), NORCE

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

gunnar.bondevik@uib.no

Ashley Jane Booths bilde

Ashley Jane Booth

Professor, Professor i visuell kommunikasjon

Institutt for design

 • +47 55 58 73 29
 • 90852008

Ashley.Booth@uib.no

Ove Christian Borges bilde

Ove Christian Borge

Avdelingsdirektør, Fakultetsdirektør

Det psykologiske fakultet

 • +47 55 58 90 60
 • +47 934 93 038

Ove.Borge@uib.no

Sider