Hjem
Anne Marie Kinn Røds bilde

Anne Marie Kinn Rød

Senioringeniør, ph.d., Hovedverneombud Det psykologiske fakultet

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

 • +47 55 58 60 02

Anne.Kinn@uib.no

Elin Anne Røds bilde
Mary Stien Rørdals bilde

Mary Stien Rørdal

Rådgiver

Økonomiavdelingen

 • +47 55 58 42 04
 • +47 454 85 069

Mary.Rordal@uib.no

Einar Johannes Røttingens bilde

Einar Johannes Røttingen

Professor, piano. Programkoordinator for master i utøvende musikk. Forskningskoordinator.

Griegakademiet – Institutt for musikk

 • +47 55 58 69 72

Einar.Rottingen@uib.no

Terje Sagstads bilde

Terje Sagstad

Seniorrådgiver, Faggruppeleder prosjektmodeller og metode

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 98
 • +47 918 73 519

Terje.Sagstad@uib.no

Sasmita Sahoos bilde

Sasmita Sahoo

Seniorkonsulent

HR-avdelingen

 • +47 55 58 38 36

Sasmita.Sahoo@uib.no

Bichitra Nanda Sahoos bilde

Bichitra Nanda Sahoo

Postdoktor, MSCA - SEAS postdoctoral fellow in smart marine sensor technology, acoustics & nano technology, Centre for research-based innovation - Smart Ocean

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 96724065

bichitra.sahoo@uib.no

Toril Salens bilde

Toril Salen

Rådgiver, Internasjonal koordinator

Det psykologiske fakultet

 • +47 55 58 27 31

Toril.Salen@uib.no

Fredrik M. Salhuss bilde

Fredrik M. Salhus

Overingeniør, Verksmester for Modellverksted

Fakultet for kunst, musikk og design

 • +47 55 58 73 44

Fredrik.Salhus@uib.no

Anne Gro Vea Salvaness bilde

Anne Gro Vea Salvanes

Professor, Gruppeleiar Fjord- og kystøkologi

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 44 87

anne.salvanes@uib.no

David Lackland Sams bilde

David Lackland Sam

Professor, Professor of Cross-cultural Psychology

Institutt for samfunnspsykologi

 • +47 55 58 32 15

David.Sam@uib.no

Oddrun Samdals bilde

Oddrun Samdal

Professor, Professor of health promotion/health psychology

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

 • +47 55 58 25 60

oddrun.samdal@uib.no

Reidun Samuelsens bilde

Reidun Samuelsen

Senior forskn.tekn

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 413 62 149
 • +47 478 66 001

Reidun.Samuelsen@uib.no

Sider