Hjem
Vivien Aamodts bilde

Vivien Aamodt

Seniorkonsulent, Psykologisk poliklinikk - Seksjon for barn og ungdom

Institutt for klinisk psykologi

 • +47 55 58 24 67

Vivien.Aamodt@uib.no

Mette Aaness bilde

Mette Aanes

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnspsykologi

 • +47 55 58 86 81
 • +47 994 94 258

Mette.Aanes@uib.no

Anne Kristin L Aanstads bilde

Anne Kristin L Aanstad

Seksjonssjef, Leder for forskningsseksjonen

Det psykologiske fakultet

 • +47 55 58 20 10
 • +47 916 20 015

Anne.Kristin.Aanstad@uib.no

Hege Aarethuns bilde

Hege Aarethun

Seniorkonsulent, Studiekonsulent

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 91 77

Hege.Aarethun@uib.no

Hanne Årskogs bilde

Hanne Årskog

Seniorkonsulent, Prosjektleder/saksbehandler arkeologiske undersøkelser

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 26 65
 • +47 993 65 977

Hanne.Arskog@uib.no

Kjersti Aarsteins bilde

Kjersti Aarstein

Førstelektor, allmenn litteraturvitenskap

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 22 54
 • +47 975 61 727

Kjersti.Aarstein@uib.no

Marius Årthuns bilde

Marius Årthun

Forsker, Researcher

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 47 88
 • +47 976 77 755

Marius.Arthun@uib.no

Lars H. Aarøs bilde

Lars H. Aarø

Overingeniør, Miljøkoordinator

HR-avdelingen

 • +47 55 58 46 50

Lars.Aaro@uib.no

Kirsti Robertsen Aarøens bilde

Kirsti Robertsen Aarøen

Underdirektør, Fungerende

Økonomiavdelingen

 • +47 55 58 94 57
 • +47 406 24 414

Kirsti.Aaroen@uib.no

Kjersti Aass bilde

Kjersti Aas

Seniorkonsulent

Økonomiavdelingen

 • +47 55 58 21 32

K.Aas@uib.no

Gro Aases bilde

Gro Aase

Administrasjonssjef, Fellesadministrasjonen for Institutt for geografi og Institutt for sosialantropologi

Institutt for geografi

 • +47 55 58 92 57
 • +47 916 65 398

Gro.Aase@uib.no

Siri Tangen Aaseruds bilde
Anne Bjørkum Åsmuls bilde

Anne Bjørkum Åsmul

Hovedbibliotekar, Faglig leder Bibliotek for humaniora,

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 24

Anne.Asmul@uib.no

Sider