Hjem

Personvernportalen

Hovedinnhold

Illustrasjon om GDPR

Behandling av personopplysninger ved UiB

Ved UiB behandles personopplysninger for administrative formål, for arkivformål og for forskningsformål. I personvernerklæringen redegjøres for hvem som er behandlingsansvarlig, hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, den registrertes rettigheter og kontaktinformasjon. 

   GDPR
   man with mobile phone gdpr

   Nye personvernregler (GDPR)

   De nye reglene for personvern trer i kraft i Norge 20.juli 2018. For UiB betyr dette at alle som jobber med behandling av personopplysninger må sette seg inn i og følge nytt regelverk.