Hjem
Personvernportalen

Registrer prosjektet ditt i RETTE

Hovedinnhold

Her finner du RETTE 

 

Når du går inn i RETTE vil du først svare på noen enkle spørsmål for å avklare typen prosjekt og fremgangsmåte.  Noen prosjekter har lovpålagt rådføringsplikt med personvernombud. Les mer om rådføringsplikt her.

Prosjekter som ikke har lovpålagt rådføringsplikt med personvernombud, kan gå rett videre å opprette prosjektet i RETTE, og legge inn prosjektinformasjon.

  • Prosjekter som kvalifiserer for rådføringsplikt med personvernombud, vil bli videresendt til NSD, som bistår UiB med personvernrådgivning. Du logger på hos NSD, og legge inn prosjektinformasjon i meldingssystemet til NSD. Prosjektet vil senere bli hentet inn i RETTE fra NSD sitt meldingsarkiv. 
  • Helseforskningsprosjekter må først søke REK. Godkjente helseforskningsprosjekter hentes så inn i RETTE fra Cristin, og forsker vil få beskjed om å gi supplerende informasjon i RETTE.
  • Prosjekter som trenger dispensasjon fra taushetsplikten må først søke REK, og følge fremgangsmåten i RETTE. 
  • Ikke-rådføringspliktige student- og forskningsprosjekter går videre til en innloggingsside for RETTE, opprettet prosjektet og registrerer prosjektinformasjonen.
  • elektroniske spørreskjemaundersøkelser som gjennomføres anonymt omfattes ikke av personvernregelverket og trenger ikke registreres i RETTE (les mer vilkårene for anonym løsning her). Registreres det derimot personopplysninger med kontaktinformasjon for trekning av svarpremie (ikke koblet til spørreskjemasvarene), eller for tilbakemelding om resultat av prosjektet, registreres prosjektet i RETTE med disse opplysningene.

Helseforskningsprosjekter med godkjenning fra REK

Alle godkjente helseforskningsprosjekter hentes inn i RETTE fra Cristin, og du vil få beskjed om å supplere med opplysninger for å oppfylle kravene om dokumentasjon etter personvernregelverket