Hjem
Personvernportalen
Personvernerklæring for arrangement

Behandling av personvern i forbindelse med kurs og arrangement/Event/Conference online registration privacy statement – for UiB

Hovedinnhold

 

 

Personvernerklæring for påmelding til arrangementer i regi av UiB

Ditt personvern er viktig for Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen (UiB) er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger i forbindelse med registrering og gjennomføring av arrangementet. UiB er opptatt av å beskytte dine personopplysninger og retten til personvern. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke typer personopplysninger vi samler inn om deg, formålene som vi bruker personopplysningene til, under hvilke omstendigheter vi kan dele informasjon med andre og hvilke tiltak vi iverksetter for å beskytte dine personopplysninger for å ivareta ditt personvern.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor

Når du fyller inn dine personopplysninger i påmeldingsskjemaet, samler vi inn disse opplysningene med formål å registrere din deltagelse på arrangementet. Vi samler ikke inn mer personopplysninger enn nødvendig for å gjennomføre formålet.

Det er frivilling å oppgi informasjon om deg selv. Mangelfull utfylling av påmeldingsskjemaet vil imidlertid medføre at vi ikke kan fullføre registreringen til arrangementet.

Vi samler inn følgende personopplysninger for konferansepåmeldingsformål:

 • Navn
 • Stillingstittel
 • Adresse
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Personens eller arbeidsgivers/virksomhets betalingsinformasjon

I tillegg behandler vi opplysninger om deltagerens virksomhet/bedrift/institusjonstilhørighet, men dette defineres ikke som personopplysninger.

Behandling og deling av personopplysninger

Ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjemaet samtykker du til at UiB kan behandle dine personopplysninger, som beskrevet i denne personvernerklæringen. UiB vil bruke personopplysningene til å gjennomføre registreringen, kommunisere med deg, og be om din tilbakemelding om arrangementet.

I forbindelse med registreringen kan dine opplysninger bli behandlet i UiBs systemer og delt med tredjeparter som utfører registrering, innkvartering, underholdning eller andre tjenester i forbindelse med arrangementet. UiB vil ikke selge eller dele dine personopplysninger til andre tredjeparter uten ditt samtykke. UiB vil bare bruke dine personopplysninger for å informere deg om fremtidige arrangementer hvis du krysser av på den relevante boksen.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i personopplysninger som UiB har om deg, ved å sende en skriftlig henvendelse til post@uib.no.

Du har rett til å kreve at UiB retter eller sletter personopplysninger om deg som du mener ikke er korrekte eller utdaterte.

Hvis du samtykker til å motta informasjon om fremtidige arrangementer, og ikke lenger ønsker å motta slik informasjon kan du bruke avmeldingsfunksjonen.

Informasjonskapsler/cookies:

Ved å besøke UiBs nettsider lastes små tekstfiler (cookies). Cookies er en standard teknologi som de fleste nettsteder bruker. UiB bruker cookies til å generere statistikk for bruken av nettstedet, for å forstå brukernes interesser og for å kunne tilby tilpassede annonser. Du kan velge å akseptere eller takke nei til cookies gjennom å endre innstillingene i din nettleser. Dette kan føre til at ikke alle nettsteder vil fungere optimalt.

For mere informasjon om behandling av personopplysninger ved UiB, se vår fullstendige personvernerklæring her:

https://www.uib.no/personvern/118933/personvernerkl%C3%A6ring-universitetet-i-bergen

Har du flere spørsmål om personvern ved UiB, ta gjerne kontakt med vårt personvernombud på perombud@uib.no

Event/Conference online registration privacy statement – for UiB

Your privacy is important to the University of Bergen

The University of Bergen (UiB) is responsible for the processing of personal data for the purpose of your event/conference registration and participation. UiB attaches great importance to protecting your personal data and maintaining privacy. This policy describes the types of personal information we may collect from you, the purposes for which we use the information, the circumstances in which we may share the information and the steps that we take to safeguard the information to protect your privacy.

The personal data we collect and why

When entering your data into the online registration form we collect this data from you for the purpose of registering you for the event/conference. We only collect personal data deemed to be necessary for this purpose.

You are, of course, not required to supply any of the information we may request. However, failure to do so may result in our not being able to register you for the event/conference.

We collect the following data for the purpose of conference registration:

 • Name
 • Job title
 • Address
 • Email address
 • Telephone number
 • Personal or company payment information necessary for billing purposes

In addition, we collect information about participants’ place of employment, but such data is not defined as personal data.

Use and disclosure of your personal data

By submitting the registration form you consent to the processing of the entered information by UiB as described in this privacy statement. UiB will use the personal information to process your registration, communicate with you, and obtain feedback in regards to the event/conference.

In doing so, you information may transferred throughout UiB and shared with third parties who will be providing registration, accommodation, entertainment or other services in connection with the conference. UiB will not sell or disclose your personal data to other third parties without your consent. UiB may only use the data to provide you with further information from UiB about future events if you opt-in this service by ticking the relevant box.

Controlling your personal data

You are entitled to access any personal data about you held by UiB, by sending a written request to post@uib.no.

You are entitled to have UiB modify or delete any information that you believe is incorrect or out of date.

If you decide that UiB may provide you with further information about future events by ticking the relevant opt-in box in the the online registration form, and you no longer wish to receive such information, you are welcome to use the unsubscribe function.

Cookies:

By browsing UiBs website, online ad networks we work with may place anonymous cookies on your computer, and use similar technologies, in order to understand your interests based on your (anonymous) online activities, and thus to tailor more relevant ads to you. You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer.

For additional information on data protection at UiB, please see our complete Privacy policy:

https://www.uib.no/personvern/118933/personvernerkl%C3%A6ring-universitetet-i-bergen

If you have any further questions about this Privacy Policy, please contact UiBs Data Protection Officer at personvernombud@uib.no