Hjem
Personvernportalen
RETTE Personvern i forskning

Operativt ansvarlige

Ved hvert institutt og fakulteter det utpekt operativt ansvarlige for RETTE. De operativt ansvarlige er rådgivere som kan svare på spørsmål om registrering av prosjektene i RETTE og bistå instituttledelsen og prosjektansvarlige med oppfølgingen av prosjekter.

Hovedinnhold

Fakultetenes operativt ansvarlige

Det medisinske fakultet

EnhetOperativt ansvarlig
FakultetetJorunn Hvalby
Institutt for biomedisinFrode Berven
Institutt for global helse og samfunnsmedisinAnne Berit Kolmannskog
Kari Juul
Klinisk institutt 1 
Klinisk institutt 2Silke Appel
Institutt for klinisk odontologiAnne Nordrehaug Åstrøm
Connie Villemo Nilsen

 

Det psykolgiske fakultet

EnhetOperativt ansvarlig
FakultetetAtle Jåstad
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi 
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) 
Institutt for klinisk psykologi 
Institutt for pedagogikk 
Institutt for samfunnspsykologAnlaug Lid
May-Britt Sande
SLATE 
Senter for krisepsykologiGøril Vikøren Nøkleby

 

Det samfunnsvitenskapelige fakutlet

EnhetOperativt ansvarlig
FakultetetNils Gunnar Songstad
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskapCharlotte Lillefjære-Tertnæs
Monica Pedersen
Institutt for geografi 
Institutt for informasjons- og medievitenskap 
Institutt for sammenliknende politikkCharlotte Lillefjære-Tertnæs
Thomas Marius Hugøy 
Institutt for sosialantropologi 
Institutt for økonomi 
Sosiologisk instituttCharlotte Lillefjære-Tertnæs
Monica Pedersen

Det humanistiske fakultet

EnhetOperativt anvarlig
Fakultetet 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
Institutt for fremmedspråk 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
Senter for kvinne- og kjønnsforskningKamilla Stølen
Senter for vitenskapsteoriKamilla Stølen

Fakultet for kunst, musikk og design

Griegakademiet – Institutt for musikk
Institutt for design
Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Geofysisk institutt
Institutt for biovitenskap
Institutt for fysikk og teknologi
Institutt for geovitenskap
Institutt for informatikk
Kjemisk institutt
Matematisk institutt

Det juridiske fakultet