Hjem
Forskningsetikk

Rutiner for studentprosjekter

Studentoppgaver inngår som en del av utdanningen ved UiB. Studentoppgaver kan både være innleveringer underveis i studieforløpet og avsluttende bachelor- eller masteroppgaver. Formålet med studentoppgavene er at studentene skal gjennomføre sin utdanning ved UiB, herunder tilegne seg vitenskapelig metode. Behandling av personopplysninger kan inngå i studentoppaver og følge grunnleggende forskningsetiske normer og retningslinjer, regelverk for behandling av personopplysninger og UiBs egne retningslinjer og rutiner. Det er veilederen som er prosjektansvarlig for studentoppgavene og rutiner for oppstart, gjennomføging og avslutning av forskningsprosjekter anvendes også for studentprosjekter, så langt de passer.

Hovedinnhold

Planlegging av studentprosjekter

Studentoppgaver
  • Veileder skal alltid være prosjektansvarlig for studentoppgaver.

  • Studenten må avklare studentoppgavens innretning med sin veileder med hensyn til metodevalg, forskningsetikk og ivaretakelse av deltakernes integritet.

  • Studenter skal følge prosjektansvarligs veiledning og instruksjoner, signere eventuell taushetserklæring og gjennomføre nødvendig opplæring i informasjonssikkerhet.

  • Studentoppgaver der det behandles personopplysninger skal registreres institusjonens oversikt over student- og forskningsprosjekter, RETTE.

    • I RETTE har studenten rollen som prosjekteier og veilederen som er ansatt ved UiB som har rollen som prosjektansvarlig

  • For studentoppgaver som gjennomføres i samarbeid med annen institusjon, f.eks helsetjenesten eller skoleverket, må studentens oppgaver avklares med prosjektansvarlig og samarbeidende virksomhet

  • Studentprosjekter som defineres som kvalitetssikringsprosjekt i helsetjenesten følger bestemmelsene til samarbeidsinstitusjonen for gjennomføring av kvalitetssikringsprosjekter. 

  • Prosjektansvarlig skal sørge for at alminnelig rutiner for oppstart og gjennomføring av forskningsprosjekter følges så langt de passer.