Hjem

Forskerutdanning (ph.d.)

Spørsmål om forskerutdanning

Spørsmål om forskerutdanningen og doktorgrad skal i utgangspunktet rettes til det fakultetet som administrerer fagfeltet du er interessert i.

colourbox10276070_edit.jpg

Person som retter opp hånden sett bakfra

Hos UiB er det faglige og administrative ansvaret for forskerutdanningen i all hovedsak delegert til fakultetene. Mange institutt har en faglig leder for forskerutdanningen og en administrativ kontaktperson for ph.d.-kandidater. I tillegg har hvert fakultet en ph.d.-koordinator med overordnet ansvar for administrasjon og praktisk oppfølging av forskerutdanningen.

Spørsmål om forskerutdanningen kan rettes til ansvarlige for forskerutdanningen ved det lokale instituttet, eller til ph.d.-koordinatoren ved fakultetet.

Har du et spørsmål av generell karakter eller om disse hjemmesidene, kan du ta kontakt med Forskningsadministrativ avdeling (se kontaktinformasjon nederst).


Administrative ph.d.-koordinatorer

Det humanistiske fakultet

Elisabeth Akselvoll
E-post: elisabeth.akselvoll@uib.no
Telefon: 55 58 80 99

Det juridiske fakultet

Gunhild Brubakken
E-post: gunhild.brubakken@uib.no
Telefon: 55 58 49 86

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Hege Ommedal
E-post: hege.ommedal@uib.no
Telefon: 55 58 34 46

Det medisinske fakultet

Torunn Olsnes
E-post: torunn.olsnes@uib.no
Telefon: 55 58 66 73

Det psykologiske fakultet

Helen Catherine Green
E-post: helen.green@uib.no
Telefon: 55 58 86 86

Arild Mellesdal
E-post: arild.mellesdal@uib.no
Telefon: 55 58 83 56

Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Hanne Widnes Gravermoen
E-post: hanne.gravermoen@uib.no
Telefon: 55 58 90 68 

Fakultet for kunst, musikk og design

Sol Sneltvedt
E-post: sol.sneltvedt@uib.no
Telefon: 55 58 73 30

Forskningsadministrativ avdeling

Yngve Brynjulfsen
E-post: yngve.brynjulfsen@uib.no
Telefon: 55 58 33 82

Espen Dahle
E-post: espen.dahle@uib.no
Telefon: 55 58 33 81