Hjem

Forskerutdanning (ph.d.)

Veiledning

Arbeidet med ph.d.-avhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Veiledernes forskningskvalifikasjoner må dekke de forskningsfelt som er aktuelle i kandidatens forskningsprosjekt.

Alle ph.d.-kandidater bør som hovedregel ha to veiledere, hvor én oppnevnes som hovedveileder. Hovedveileder bør være oppnevnt på opptakstidspunktet.

Ved noen fakultet er det vanlig at veiledere og kandidat samarbeider om å utvikle prosjektbeskrivelsen, mens ved andre fakultet er kandidaten alene om å utarbeide en prosjektbeskrivelse. 

Ph.d.-kandidaten og veiledere bør ha jevnlig kontakt. Det er kandidatens ansvar å legge frem utkast til deler av avhandlingen etter avtale med veilederen, og i samsvar med prosjektbeskrivelsen. Hovedveileder har det faglige og administrative hovedansvaret for ph.d.-utdanningen for ph.d.-kandidaten, og skal være ph.d.-kandidatens primære kontakt i det daglige. Veilederne har ansvar for å følge opp kandidatens faglige utvikling. Veilederne har et spesielt ansvar for å gi veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen. Veileder skal inkludere kandidaten i fagmiljøet, og inviterer han/henne inn i en relevant forskergruppe.

En veileder kan være medforsker og medforfatter, men også en prosjektleder som er ansvarlig for forskningsideen til et større forskningsprosjekt. Veilederne og ph.d.-kandidaten bør være klar over de ulike rollene, slik at alle involverte parter kjenner til forventningene som knyttes til disse.

Veilederes rolle er klart definert i del B av ph.d.-kontrakten, delen som relaterer seg til forholdet mellom veileder og ph.d-kandidat, og som signeres av både kandidaten og veileder(e).

Når det gjelder de etiske forhold mellom veileder og kandidat, har UiB vedtatt egne retningslinjer