Hjem

Forskerutdanning (ph.d.)

Diplom, vitnemål og promosjon

Etter fullført grad utsteder UiB diplom og vitnemål til de ferdige ph.d.-kandidatene

Diplom og vitnemål

Etter fullført grad vil de ferdige ph.d.-kandidatene motta et diplom på latin med engelsk oversettelse. Man vil også motta et vitnemål som inneholder informasjon om blant annet avhandlingens tittel, kurs man har fullført i opplæringsdelen, navn på veiledere og komiteen som har vurdert avhandlingen. Vitnemålet er den autoritative dokumentasjonen på at man har oppnådd en ph.d.-grad, og er den dokumentasjonen man skal legge frem ved søknader senere i karrieren.   

Doktorpromosjon

Diplom og vitnemål for ph.d.-graden vil bli overrakt i en formell seremoni kalt doktorpromosjon. Denne seremonien finner sted i Universitetsaulaen tre ganger i året; i januar, april/mai og august. Det er mulig å invitere venner og familie til promosjonen. Veiledere og det øvrige forskningsmiljøet som ph.d.-kandidaten tilhører kan også være tilstede under overrekkelsen.

Bilder fra doktorgradsseremonier 

Bekreftelse av vitnemål

En notarialbekreftelse kan være nødvendig på vitnemål som skal brukes i enkelte land etter at ph.d.-graden er oppnådd. Notarialbekreftelsen gir en offentlig bekreftelse av vitnemålet. Som regel vil det være en utenlandsk myndighet, en institusjon eller et firma som vil kreve en slik notarialbekreftelse. Bergen tingrett er notarius publicus og foretar notarialbekreftelse. Mer informasjon finnes på denne websiden

I mange tilfeller vil det i tillegg være nødvendig med et apostillestempel. Et apostillestempel bekrefter at underskriften til notarius publicus er ekte. Det er Fylkesmannen som foretar apostillestempling.