Hjem

Forskerutdanning (ph.d.)

Opphold i utlandet

Godt planlagte utenlandsopphold som en integrert del av forskerutdanningen for UiBs kandidater, bidrar på en verdifull måte til etablering av internasjonale nettverk på et tidlig tidspunkt i forskerkarrieren.

Forskningsoppholdet må være faglig relevant. Det er ellers viktig å informere relevant administrasjon om din kontaktinformasjon under oppholdet.

For generelle råd og informasjon for utreisende forskere kan man henvende seg til UiB sitt Internasjonalt senter.  

 

Finansieringsmuligheter for utenlandsopphold

Noen av de viktigste finansieringsmulighetene for utenlandsopphold og deltagelse i internasjonale forskningssamarbeid er de understående.

Universitetet  i  Bergen

Norges forskningsråd

Internasjonale stipend - oversikt over stipender og programmer i regi av Norges forskningsråd

Nordiske støtteordninger

Støtteordninger i EU

Organisasjoner, foreninger, stiftelser etc