Hjem

Forskerutdanning (ph.d.)

Ansvarsforhold

En oversikt over hva som forventes av ph.d.-kandidaten, ph.d.-koordinator og veiledere i ulike faser av forskerutdanningsløpet. Rettigheter og plikter som presenteres i informasjonen nedenfor er basert på ph.d.-forskriften, ph.d.-kontrakten, regelverk for stipendiatstillinger ved UiB, samt regelverk for utøvelse av forskning (etiske retningslinjer).