Hjem

Forskerutdanning (ph.d.)

Standardavtale for opptak

Alle som blir tatt opp til forskerutdanningen, må inngå skriftlig avtale om dette.

Opptak til forskerutdanningen ved fakultetet gjøres normalt gjeldende for tre år, alternativt fire år dersom pliktarbeid inngår i finansieringsplanen. Det er ikke anledning til å planlegge gjennomføring med en progresjon som gir lengre studieløp enn seks år. 

Avtalen består av tre deler:

Del A. Generell del. Del A skal signeres av doktorgradskandidat, instituttleder og fakultet.

Del B. Avtale om faglig veiledning i forskerutdanningen. Del B skal signeres av doktorgradskandidat, veileder(e), instituttleder og fakultet.

Del C. Avtale mellom ekstern institusjon og universitetet om gjennomføring av forskerutdanning. Del C brukes bare for kandidater som har arbeidsgiver og/eller arbeidsplass ved annen institusjon enn UiB. Avtalen kan også brukes for kandidater som har arbeidsplass ved annet institutt/fakultet/senter ved UiB enn det kandidaten er knyttet til gjennom opptaksavtalens Del A. Del C skal signeres av doktorgradskandidat, ekstern part og fakultetet.