Hjem

Ph.d.-utdanning

Nyhetsarkiv for Ph.d.-utdanning

Kan snakkande maskiner gjere møte med helsevesenet betre? Vil pasientane oppleve slike maskiner som nyttige, og vil dei ha tillit til dei? Dette er spørsmål Henning Skarbø, stipendiat i digital kultur, skal finne ut av.
Etter en grundig evalueringsprosess har forskerutdanningen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) oppnådd internasjonal anerkjennelse. Komiteen har særlig merket seg hvordan forskerutdanningen er tett knyttet til ledende forskning på fakultetets fagfelt.
I 2015 fikk 246 personer doktorgrad ved Universitetet i Bergen. Fredag 29. januar ble doktorene fra høstsemesteret behørig feiret.
I sitt doktorgradsprosjekt ser UiB-forskeren Camilla A. Borrevik på klimautfordringene som øynasjonene i Stillehavet står ovenfor.
Diabetespasienter har ofte dårlig munnhelse. Hasaan Mohamed er den første forskeren som har undersøkt denne sammenhengen hos pasienter i Sudan.
Ved å tilby nærings-doktorgrader knytter Universitetet i Bergen og næringslivet tettere kontakt. Hittil har 21 personer blitt tatt opp som doktorgradsstudenter ved UiB gjennom programmet.
Doktorgraden til Amani Thomas Mori viser at en mer effektiv malaria-medisin kan hindre 360 000 barn i Tanzania å få malaria hvert år.
Bruk av anabole steroider har blir knyttet til både aggressivitet og voldelig adferd. I Dominic Sagoes doktoravhandling har utbredelsen av det farlige medikamentet for første gang blitt kartlagt på verdensbasis.
Fire forskere ved UiB får over 80 millioner kroner av Bergens Forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Millionene skal skape forskning i verdensklasse.
Arnt Skjefstad har ryddet i etablerte sannheter innenfor erstatningsrett, i håp om at man i fremtiden kan stille de riktige spørsmålene.
Vivian Astrup Felde studerer forholdet mellom pollen og planter for å forstå endringar i norsk vegetasjon gjennom tusenvis av år. Det kan gi svar på kva vi kan forvente oss av framtida.
Hans Jørgen Gåsemyr har undersøkt mer enn 2000 frivillige organisasjoner, for å utforske mulighetene og begrensingene for denne typen aktiviteter i dagens Kina.
Trass i sterk mansdominans, fungerte Bryggen i Bergen som bustad og arbeidsplass for mange kvinner i Mellomalderen. Sigrid Samset Mygland ville finne ut kven desse kvinnene var.
Pasientar med kronisk nakkesleng opplever langvarig liding utan at legar og forskarar kan forklara kvifor. Solbjørg Makalani Myrtveit drøymer om å kunne hjelpe dei sårbare pasientane.
Et nytt kurs på Centre for Cancer Biomarkers skal hjelpe unge kreftforskere til å gjøre gode valg i spørsmål om liv og død.