Hjem
Plastnettverket
Plastnettverket på UiB

Om Plastnettverket

Plastnettverket ved UiB omfavner tverrfaglig forskning om plast i havet. Dette innebærer tilstedeværelse, spredning og effekter av plast og mikroplast, samt den samfunnsvitenskapelige, juridiske og medisinske forskningen omkring plastproblematikken.

Hovedinnhold

Plastnettverket ved UiB samler fagmiljøene på tvers av alle fakulteter for å jobbe med problematikken rundt plastforurensing. 

Fokus ligger i plast i havet. Plastnettverket vil bidra inn mot universitetet sitt arbeid med bærekraftmål 14, liv under vann, hvor plastforurensing er et viktig tema.

Utdanning, forskning og innovasjon skal bidra til problemløsning. Bredden av universitetet sine fagområder vil bidra med forskningsbasert kunnskap om alt fra helsemessige konsekvenser til ny teknologi og juridiske problemstillinger globalt.