Hjem
HMS-portalen

Risikovurdering

Risikovurdering er en systematisk gjennomgang av hva som kan forårsake uønskede hendelser og hvilke konsekvenser dette kan få i arbeidsmiljøet. Videre skal en risikovurdering identifisere tiltak som gir grunnlag for å kunne redusere risiko.

Hva er risikovurdering?

Risikovurdering er kartlegging og beskrivelse av risiko samt forslag til risikoreduserende tiltak.

Risiko kan være muligheten for å tape noe av verdi. Verdiene kan være knyttet til menneske, materiell, drift, omdømme og ytre miljø.

Kjernen i risikovurderingen kan man få frem ved å stille tre enkle spørsmål:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Selve risikovurderingen deles inn i 3 deler. Hver del bør vektlegges like mye.

  1. Planlegging
  2. Analyse av risiko
  3. Evaluering og håndtering av risiko

Ved UiB og ved bruk av det elektroniske risikovurderingssystemet, CIM, kombinerer man sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse for å finne grad av risiko.