Hjem
HMS-portalen

Risikovurdering

Risikovurdering er en systematisk gjennomgang av hva som kan forårsake uønskede hendelser og hvilke konsekvenser dette kan få i arbeidsmiljøet. Videre skal en risikovurdering identifisere tiltak som gir grunnlag for å kunne redusere risiko.

Hvorfor risikovurdere?

Risikovurdering kan bedre sikkerheten i arbeidsmiljøet.

Det er viktig å forebygge uønskede hendelser som for eksempel ulykker eller skade på mennesker og materiell. Primært utfører man risikovurdering for å kunne ta beslutninger som bedrer sikkerheten.

Først må man identifisere farene (de uønskede hendelsene) som kan inntreffe, for så å vurdere risikoen av dem. Deretter bør man senke risiko til et akseptabelt nivå. Man har ofte allerede eksisterende og implementerte tiltak, men det kan likevel være behov for nye tiltak. Slik vil risikoen kunne reduseres ytterligere.

Eksempler på situasjoner der risikovurdering skal utføres:

  • Ved planlegging av risikofylte arbeidsoppgaver ved laboratorie/klinikk, feltarbeid, tokt, magasiner, verksteder, uteområder og innen drift
  • Områder/lokaler der risikofylt aktivitet pågår 
  • Ved arbeid (særskilt alenearbeid) som kan innebære risikofylte aktiviteter
  • Som grunnlag for beredskapsplaner

Eksempler på situasjoner der risikovurdering bør utføres: