Hjem
Politi- og Påtalerett
Stormasterprosjekt

Stormasterprosjekt

Masterstudent Lise Marit Nyerrød er tilknyttet prosjektet Politi- og påtalerett hvor hun skal skrive en stormaster.

 

Lise Marit Nyerrød er tilknyttet prosjektet og tar for seg «nøytralitetsprinsippene» og det utvidede anvendelsesområde for bevisforbudsreglene som nå er foreslått i NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov, særlig hvilken betydning lovforslaget vil ha for politi og påtalemyndighetens arbeid.