Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
Nyttig helsearbeid i nye tider

Call for papers til Polyfon-konferansen 2023

Hva skjer med vår forståelse av helsearbeid og helsehjelp når demografiske og økonomiske endringer skaper nye utfordringer? I følge flere offentlige utredninger går vi mot trangere tider. Da må det prioriteres, og det vil bli et økt behov for å tenke nytt, overføre oppgaver og arbeide på tvers. Hvordan kan musikken og musikkterapien bidra i slike endringsprosesser?

[ID] Bildet viser en græn mur og et åpent vindu
Foto/ill.:
Katerina Pavlyuchkova / Unsplash

Hovedinnhold

Send inn ditt sammendrag til Polyfon-konferansen 2023 

Om konferansen

Konferansen er en årlig møteplass for inspirasjon, kunnskapsformidling og erfaringsdeling, og samler både brukere, praktikere, forskere og ledere. Polyfon-konferansen 2023 arrangeres 9. november, i Høgskulen på Vestlandet sine lokaler på Kronstad i Bergen.

Plenumsprogrammet blir variert og faglig spennende! Vi annonserer dette til sommeren.

Nå inviterer vi til å sende inn forslag til presentasjoner under parallellsesjonene. Årets tema er altså Nyttig helsearbeid i nye tider. Helsepersonellkommisjonens arbeid og mange oppslag i media minner oss om at vi går mot nye utfordringer og nye tider når det gjelder helsearbeid. Det blir behov for å mobilisere helseressurser på nye måter, ofte gjennom ulike former for samarbeid og samskaping. Samtidig opplever vi en økende forståelse og interesse for det helsepotensialet som musikken kan representere. NRK-serien Demenskoret er et tydelig eksempel på nettopp dette.

Det er mange ulike helserelaterte musikkpraksiser i samfunnet, og Polyfon ønsker bidrag fra ulike felt velkomne. I noen tilfeller er det viktig for pasienten å vite at en formell musikkterapeutkompetanse er på plass, slik det bl.a. er presisert i Helse­direktoratets anbefalinger av musikkterapi innen rus- og psykosebehandling. I andre tilfeller vil musikkterapeuter og andre fagpersoner arbeide side ved side, slik det bl.a. har blitt vanlig innen demenskor-området. I tillegg kan andre profesjonelle musikkpraksiser også være helserelaterte, og det samme gjelder frivillighetens tilbud og innbyggernes egen musikkbruk. Bidrag som kan kaste lys over samarbeid og rollefordeling er derfor noe av det vi ønsker oss til denne konferansen.

Hva slags presentasjoner ønsker vi?

Vi søker her både bidrag til parallellsesjonene og posterutstillinga. Vi er interessert både i forskingsbaserte, teoretiske og erfaringsbaserte bidrag, med og uten musikkinnslag. Og – vi ønsker at konferansen skal skape muligheter for dialog og diskusjon!

Selv om konferansen vil ha et tydelig tema, er det rom også for bidrag som ikke direkte omhandler temaet. Vi anbefaler likevel at relasjoner til konferansens tema tydeliggjøres så mye som mulig. Programkomiteen vil vurdere innkomne forslag både ut ifra kvalitet og relevans.

Alle forslag både til parallelsesjon og posterutstilling må sendes inn med et sammendrag der man kort beskriver innholdet i presentasjonen. Se Retningslinjer for sammendrag.  

Frist for innsending er 1. juni 2023 kl. 13.00 via dette skjema for innsending av sammendrag