Hjem

PREPARE

Hovedinnhold

logo

PREPARE - Distributed and prepared. A new theory of citizens` public connection networks in the age of datafication.

Demokratiet er under press. Den offentlige debatten er fragmentert, sosiale medier blir styrt av algoritmer, og propaganda og desinformasjon truer.

PREPARE-prosjektet handler om å forstå hvordan folk skaffer seg informasjon og engasjerer seg i politiske spørsmål og demokrati når de trenger det.

Bokanmeldelse
bilde av tidsskrift

Bokanmeldelse: Den nye offentligheten: Strukturendring og deliberativ politikk

Prosjektleder Hallvard Moe har anmeldt Jürgen Habermas' bok "Den nye offentligheten: Strukturendring og deliberativ politikk" i Tidsskrift for Samfunnsforskning.

Nytt prosjekt
Bilde av forsker

Postdoktorprosjekt om tilknytning til den offentlige sfære

Katharina Wuropulos skal forske på offentlig tilknytning som en del av ERC-prosjektet Prepare.

Teoriseminar
bilde av forskere samlet rundt møtebord

Recognition Theory og offentlig tilknytning

Leif Hemming Pedersen gjestet PREPARE og holdt seminar om Axel Honneths Recognition Theory.

Ekspertgruppe
puzzle pieces

Skandinavisk ekspertgruppe gir råd om medier og demokrati

En variert gruppe medie- og demokratieksperter utgjør den vitenskapelige rådgivergruppen i Prepare-prosjektet.

Konferansepanel
Bilde av forsker som presenterer

Konferansepanel om demokrati-teori

Som del av NordMedia-konferansen 2023 i Bergen arrangererte PREPARE et panel om prosjektets teoretiske ambisjoner.

ERC-logo

Finansiert av EU (ERC, PREPARE, 101044464). Synspunkter og meninger som uttrykkes er imidlertid kun forfatteren/es og gjenspeiler ikke nødvendigvis de fra EU eller European Research Council Executive Agency. Verken EU eller tilskuddsmyndigheten kan holdes ansvarlig for dem.