Hjem
PREPARE

Publikasjoner

Alle publikasjoner fra PREPARE er åpent og gratis tilgjengelige.

Hovedinnhold

2023

Operationalizing distribution as a key concept for public sphere theory. A call for ethnographic sensibility of different social worlds (2023) Communication Theory. Forfatter: Hallvard Moe.

Denne artikkelen tar opp spørsmålet om offentlig sfære-teoriers manglende fokus på konsekvensene av sosial ulikhet. Innbyggerne deler arbeidet med å følge politikk mellom seg, og vi trenger en sammenhengende konseptualisering av slike splittelser, gjennom og utover dagens påtrengende medier og med oppmerksomhet på sosiale ulikheter. I stedet for idealer om fullt informerte individuelle borgere, foreslår Moe i denne artikkelen at vi tar utgangspunkt i det empiriske faktum om distribusjon av borgernes offentlige tilknytning og forankrer våre teoretiske idealer i den sosiale verden med en «etnografisk sensibilitet». Ved å gjøre det tilrettelegges et operasjonalisert konsept for fordeling av innbyggernes offentlige tilknytning i fire elementer: problemstillinger, arenaer og kommunikasjonsmoduser, som innbyggerne er avhengige av over tid. Med en slik operasjonalisering kan vi vurdere når og for hvem fordelingen av offentlig tilknytning går for langt og disfavoriserer enkelte borgere. Dette bidrar til å bringe offentlig sfære-teori utover gåten til våre samfunns paradoksalt nok uinformerte borgere.