Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Pressebilder frå UiB

Bileter av rektorat og universitetsdirektørens kontor.

Neste
Prorektor Margareth Hagen
Foto/ill.:
Eivind Senneset
1/4
Viserektor for utdanning Oddrun Samdal
Foto/ill.:
Eivind Senneset
2/4
Viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger Robert Bjerknes
Foto/ill.:
Eivind Senneset
3/4
Viserektor for globale relasjoner Annelin Eriksen
Foto/ill.:
Eivind Senneset
4/4
Tilbake

Hovedinnhold

Bileta kan fritt nyttast redaksjonelt så lenge fotograf vert kreditert, men ikkje som reklame eller liknande for kommersielle aktørar eller tenester utanfor UiBs organisasjon.

Bla deg gjennom galleriet i toppen av saka, eller klikk deg til dette Flickr-albumet for fleire bilete.

Du kan òg finne Universitetet i Bergen sin logo på vår profilmanualside.

Rektoratet

Rektor er universitetsstyrets leiar og har på universitetsstyrets vegne det overordna ansvar for, og leiing av, verksemda ved Universitetet i Bergen.

Rektoratet ved Universitetet i Bergen består av Rektor Margareth Hagen, viserektor for utdanning Oddrun Samdal, viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger Robert Bjerknes og viserektor for globale relasjoner Annelin Eriksen. Eriksen er også rektors stedfortreder.

Universitetsdirektørens kontor

Universitetsdirektøren er øvste leiar av den administrative verksemda ved universitetet. Direktøren er tilsett på åremål av universitetsstyret, og er sekretær for styret.

Universitetsdirektør er Robert Rastad. Assisterande universitetsdirektør er Tore Tungodden