Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Pressebilder frå UiB

Bileter av rektorat og universitetsdirektørens kontor.

Neste
Rektor Margareth Hagen
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
1/4
Prorektor Pinar Heggernes
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
2/4
Viserektor Gottfried Greve
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
3/4
Viserektor for forskning og internasjonale relasjoner
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
4/4
Tilbake

Hovedinnhold

Bileta kan fritt nyttast redaksjonelt så lenge fotograf vert kreditert, men ikkje som reklame eller liknande for kommersielle aktørar eller tenester utanfor UiBs organisasjon.

Bla deg gjennom galleriet i toppen av saka, eller klikk deg til dette albumet for fleire bilete.

Du kan òg finne Universitetet i Bergen sin logo på vår profilmanualside.

Rektoratet

Rektor er universitetsstyrets leiar og har på universitetsstyrets vegne det overordna ansvar for, og leiing av, verksemda ved Universitetet i Bergen.

Rektoratet ved Universitetet i Bergen består av rektor Margareth Hagen, prorektor med ansvar for utdanning og digitalisering Pinar Heggernes, viserektor for innovasjon, satsingar og klynger Gottfried Greve og viserektor for forskning og internasjonale relasjoner Benedicte Carlsen

Universitetsdirektørens kontor

Universitetsdirektøren er øvste leiar av den administrative verksemda ved universitetet. Direktøren er tilsett på åremål av universitetsstyret, og er sekretær for styret.

Universitetsdirektør er Tore Tungodden