Hjem
UiB Ambassadør

Ambassadøroppgaver

Programmet inneholder en rekke aktiviteter. Les mer om disse her.

selfie
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Ambassadørprogrammet består av ulike aktiviteter:

  • Delta på kick-off møte, UiBs utreiseseminar og avslutning
  • Blogge/SOME underveis i oppholdet
  • Bidra i informasjonsarbeid og promotering av utveksling etter oppholdet
  • Være ambassadør for nye utreisende studenter

Her kan du lese mer om oppgavene før-, under- og etter oppholdet. 

Før oppholdet

UiB Ambassadør kick-off

For alle som vil være med på UiB Ambassadør arrangeres det et kick-off møte.

På møtet presenteres innholdet i ambasadørprogrammet. Vi snakker om forventinger til å reise på utveksling og det å være ambassadør.

Utreiseseminar

Alle ambassadører må delta på utreiseseminar for utvekslingsstudenter.

Seminaret tar opp tema som kulturforskjeller og kultursjokk og det blir gitt informasjon om det å representere UiB under oppholdet.

Under oppholdet

Utvekslingsbloggen

Utvekslingsambassadørene skal lage minst ett innlegg på utvekslingsbloggen under oppholdet. Dette kan gjerne være videoblogg.

UiB representant

Under oppholdet kan man godt stille på stands eller workshops ved verstsuniversitetet som representant for UiB. Dette vil inngå som en ambassadøroppgave. Dersom en trenger brosjyrer eller annet informasjonsmateirale kan dette blir tilsendt.

Etter oppholdet

Være ambassadør for nye utreisende studenter

Semesteret etter oppholdet er du kontaktperson for nye utreisende studenter.

Informasjon og rekrutteringsaktiviteter

Etter oppholdet skal ambassadørene delta på ulike arrangementer i forbindelse med rekruttering av studenter til utveksling, mottak av internasjonale studenter, eller andre internasjonale aktiviteter.

Prosjektarbeid

Etter hjemkomst kan også annet prosjektarbeid inngå som ambassadøroppgaver.

Avslutning

Som avslutning treffes vi for en evaluering og samtale om erfaringene fra utvekslingsoppholdet. Det blir også høytidelig overrekkelse av diplom.