Hjem
UiB Ambassadør

Om prosjektet

Hovedinnhold

Ambassadørprosjektet er et tilbud til studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det medisinsk-odontologiske fakultet. Målet med prosjektet er økt rekruttering til utveksling og økt utbytte av utveksling for deltakerne. Prosjektet vektlegger student-til-student informasjon og gir ambassadørene mulighet til å få nyttig erfaring fra blant annet informasjon og formidlingsarbeid.

Første kull ambassadører ble rekruttert høsten 2015 og reiste på utveksling våren 2016. På SV er prosjektet dimensjonert til rundt 10 ambassadører per kull og avertert til alle studenter ved fakultetet. Våren 2017 sender også MOFA sine første ambassadører på utveksling.

Ambassadørprosjektet er initiert av Tom Gundersen og Adrian Kjær ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Sigrun Stefnisdottir er ansvarlig for programmed ved Det medisinske fakultet. Vi vil gjerne promotere ambassadørmodellen til andre interesserte. Ta gjerne kontakt.

En mer detaljert prosjektbeskrivelse er tilgjengelig her som vedlegg.

Prosjekbeskrivelse