Hjem
CanCode: Kanonisering og kodifisering av islamske lovtekster
Nyhet

Åpningskonferanse i CanCode-prosjektet

9.-10. september holdt vi den norske delen av kick-off aktivitetene for CanCode-prosjektet. Dette var et fysisk arranagement planlagt for norske forskere opprinneling planlagt i mai, som ble utsatt.

Bilde av workshop
Foto/ill.:
E Hovden

Hovedinnhold

I CanCode-prosjektet har vi avhold flere ulike oppstarts-arrangementer, blant annet videointerviewer med kjente forskere på vårt fagfelt (link her) og to paneler avhold som zoom webinar (opptak her). Det norske arrangementet var delvis i rammen til de regelmessige norske/nordiske seminarene på islamsk lov som har blitt holdt i Bergen de siste par tiårne, men det var samtidig også den norske delen av "kick-off"-aktivitetene for CanCode-prosjektet, hvor intensjonen var å endelig kunne avholde et større fysisk arrangement. I tillegg hadde vi deltakelse fra vårt "søster-prosjekt" i Danmark ledet av Niels Vinding. Hovedformålet var å integrere prosjektet i en norsk kontekts og utvikle framtidig samarbeid.

Program

Torsdag 09.09

 • Eirik Hovden: “CanCode-prosjektet: En introduksjon
 • ”Monika Lindbekk: “Codifying Family Relations: the case of Egypt”
 • Olav Elgvin: “Islam på norsk: Oversettelse og kanoniseringsprosesser”
 • Niels Vinding: “‘Producing Sharia in Context’ A presentation”
 • Lena Larsen: “‘New Directions in Islamic Thought: The Best Interest of the Child’ - the project”
 • Amund Bjorsnes: “Codification as Semantic Barrier: Some Examples from the Koran.”
 • Christian Mauder: “Canonized Law, Courtly Culture, and Political Power in Late Mamluk Egypt”
 • Knut S. Vikør: “Canonization rather than codification? Ibrāhīm Bayyūḍ on marriage”
 • Rania Maktabi: “Codifying protection against harm after 2011: Comparing legislation of laws on domestic violence in Lebanon, Morocco and Kuwait”

Fredag 10.09

 • Marianne Bøe: “Reflections on the emerging discussions on Islamic feminism in the Norwegian public”
 • Ragnhild J. Zorgati: “Tunisia: Sharia - et avsluttet kapittel?”
 • Nora S. Eggen: “Kanon og kode i nye kontekster. Refleksjoner omrking bruken av hadith i Covid-informasjonsarbeidet”