Hjem
CanCode: Kanonisering og kodifisering av islamske lovtekster
nyhet

Reform i egyptisk familielov

Den 30.03.2022 hadde forsker Monika Lindbekk en forelesing om sin forskning om familielov i Egypt.

foto av monika lindbekk
Monika Lindbekk og en bokutstilling om islamsk lov, HF-biblioteket 2022.
Foto/ill.:
E Hovden

Hovedinnhold

Den 30.03.2022 hold forsker Monika Lindbekk en forelesning i forumet BergenGlobal, denne gangen på HF-biblioteket, UiB. Særlig under og etter den arabiske våren har ulike tema i familielov vært gjenstand for heftig debatt i Egypt. Lindbekk fortalte om ulike aktører i Egypt og hvordan de har forsøkt å reformere eller endre loven.