Hjem
CanCode: Kanonisering og kodifisering av islamske lovtekster
nyhet

Kvinner i islamske lovetekster i middelalderen

Den 14.02.2022 holdt Eirik Hovden et foredrag i Middelalderforum om kvinner i islamske lovtekster i middelalderen

fra gamlebyen in Sanaa
Foto fra gamlebyen in Sanaa i 2004
Foto/ill.:
E Hovden

Hovedinnhold

Fra kalenderoppføringen:

Forsker i arabisk, Midtøsten og islamske studier Eirik Hovden holder foredraget «Kvinner i islamske lovtekster i middelalderen».

Hvilke rammer la islamsk lov for muslimske kvinner i middelalderen? Og hvordan kan vi vite noe sikkert om dette?

I dette foredraget skal Hovden fortelle kort om islamsk lov generelt i perioden som samsvarer med den europesike middelalderen og peke på noen av endringene over tid. Han skal gå inn på to eksempler: Barnefordelingssaker i middelalderens Kairo og kvinners rettigheter til arv og inntekter fra familiestiftelser i Jemen.