Hjem
Prosjekt Energethics
STAKEHOLDER WORKSHOPS

Statkraft og Statoil besøker Bergen

Denne høsten har Energethics-prosjektet invitert Statoil, Statkraft og andre aktuelle interessenter til Bergen for å styrke samarbeidet.

Energethics stakeholder workshop
Pablo Valverde from the EITI initiative presented the EITI initiative's work on transparancy to the Energethics researchers, Statoil participants and the other stakeholders.
Foto/ill.:
Oda Eiken

Hovedinnhold

Det er viktig for prosjektets aktualitet at forskerne ikke kun involverer seg i praksisene knyttet direkte til Statoil og Statkraft men også andre organisasjoner og interessenter som deler like interesser, og inviterte derfor flere ulike aktører som arbeider innenfor prosjektets tematikk til Bergen.

Statkraft

I oktober inviterte prosjektet Stephen Sparkes, leder for Environmental and Social Governance (ESG) i Statkraft, til å besøke Bergen og delta i en dialog om hvordan norske energiselskaper håndtere samfunnsansvar i utlandet, både i forhold til strategier og i implementeringsfasen.

Sparkes presenterte Statkrafts erfaringer fra prosjektet i Laos om hvordan de tilnærmet seg lokalsamfunnet som ble rammet av kraftutbygging. Han forklarte hvordan infrastruktur og nye jordbrukssystemer ble konstruert og implementert lokalt som en del av Statkrafts strategi for å oppnå en bærekraftig utvikling for området.

Historikerne Yngve Nilssen og Knut Grove var også invitert da de for tiden skriver bok om historien til kraftselskapet BKK. Knut Grove presenterte arbeidet med boken og ga et interessant innblikk i den historiske dimensjonen av HMS og CSR i norsk kontekst.

Statoil

I desember møttes forskerne fra Energethics-studiene om Statoil, to representanter fra Statoil og andre interessenter i Bergen for å snakke om bedrifters samfunnsansvar i utlandet.

Alle forskerne presenterte sine delstudier, som ble etterfulgt av fruktbare diskusjoner fra deltakerne. I tillegg til å presentere de pågående studiene så presenterte Pablo Valverde fra EITI-initiativet deres arbeid. De arbeider med å oppnå en global standard om åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien som både selskaper og land kan knytte seg til. Statoil har også signert avtale med dette initiativet.

Mot slutten av seminaret inviterte Statoil sine representanter, Ilse Castellanos og Anupama Mohan, prosjektets forskere til et nytt seminar i deres lokaler neste år, da det er stor enighet om at begge parter fremdeles har mye å lære av hverandre.

Prosjektets aktualitet

Målet med disse møtene har vært å komme i dialog med interesserte parter fordi deres innspill er viktig for utviklingen av prosjektet. Gjennom dynamiske diskusjoner ønsker prosjektet å skape grobunn for videre samarbeid og å gi interessenter et innblikk i forskerens perspektiv. Disse møtene er også viktige for forskerne ved at de åpner opp for å identifisere nye tema og veier for videre feltarbeid.