Hjem
Prosjekt Energethics
Nyhet

Lansering av 'Energy Anthropology Network'

Det nye nettverket 'Energy Anthropology Network' ble lansert ved Universitetet i Bergen denne uken. Nettverket har som formål å bringe sammen forskere og andre med interesse for energispørsmål, organisere debatter og støtte nye metoder for å forstå energi og energibruk.

Energy anthropology network
From the left: Aleksandra Lis, Laura Watts, Simone Abram, Ståle Knudsen, Tanja Winther, Felix Ringel, Nathalie Ortar and in the background Felix Cross joined the panel via skype.
Foto/ill.:
Oda Eiken, UiB

Hovedinnhold

Ideen om å forme nettverket ‘Energy Anthropology Network’ startet sommeren 2016 og ble denne uken offisielt lansert under Energy Impacts konferansen som ble arrangert ved Universitetet i Bergen. Panelet som sto for lanseringen av nettverket var Simone Abram og Nathalie Ortar, som begge er nettverksorganisatorer, og forskerne Felix Ringel, Jamie Cross, Tanja Winther, Ståle Knudsen, Aleksandra Lis og Laura Watts.  

Formålet med nettverket er å bringe sammen antropologer og andre som er interessert i energiforsking og for å støtte opp under nye antropologiske tilnærminger til energispørsmål. Nettverket er knyttet til organisasjonen European Association of Social Anthropologists (EASA) og ønsker å være en plattform der samarbeid kan vokse og til å påvirke samfunnsdebatter.

I tverrfaglige samarbeid er det viktig å bringe inn den antropologiske og etnografiske stemmen for å muliggjøre gode samtaler med ingeniører og andre yrkesgrupper. Panelet understreket også at det er viktig å passe på slik at antropologien ikke kun bidrar med å forklare det sosiale aspektet knyttet til energiforståelse, da faget kan bidra på mange områder.

Panelet diskuterte antropologiens teoretiske og etnografiske arv, dagens og morgendagens forskningsagenda og veien videre for nettverket.

Energi må synliggjøres

Energi er alltid tilstede. Energi er del av vår hverdag, i politikk, infrastruktur, språk, i forming av samfunnet og som en del av maktrelasjoner. Samtidig kan energi og elektrisitet oppleves som usynlig noen ganger.

- Det er flere sosiale aspekter ved energi som vi må pakke fra hverandre, sa Tanja Winther. Hun forklarte hvordan ulik tilgang til energi og elektrisitet skaper bestemte maktrelasjoner, for eksempel mellom arbeider og arbeidsgiver.

Flere etnografiske arbeider om energi kan gi oss nye forståelser av de fysiske så vel som de sosiale og maktrelaterte aspekter om energiinfrastruktur som folk tar for gitt påpekte panelet. I tillegg kan disse nye forståelsene få folk til å revurdere sine valg av energibruk.  

Hvilke historier er det vi forteller?

Jamie Cross la vekt på hvor viktig det er å gå tilbake til klassiske antropologiske verker, av blant annet Bronislaw Malinowski, for og utforske nærmere hva antropologene har sagt, og enda viktigere, hva de ikke har sagt.

Forskning er alltid påvirket av forskerens perspektiv, fordi det er forskeren som til syvende og sist velger ut hvilke historier som blir fortalt og bragt frem i lyset.

- Vi bestemmer hvilke stemmer som manifesteres i teksten og hvilke som ties, sa Laura Watts for å fremheve hvor viktig det er for antropologene å håndtere dette politiske aspektet rundt historiene som blir fortalt. Hun snakket også om det store potensialet som ligger i å samarbeide med kunstnere, poeter, designere og andre, da de kan fortelle andre typer historier om energi.

Eksport av energiantropologi

Energi som forskningsfelt øker innenfor antropologien i dag. Et av målene til nettverket er å være en plattform hvor akademisk forskning kan bli spredd ut til et bredere publikum for å oppmuntre til engasjement i lokalsamfunn og til å trigge samfunnsdebatter.

Nettverksorganisatorene oppmuntrer forskere og studenter, så vel som aktivister og beslutningstakere til å melde seg på nettverkets epostliste. Les mer om Energy Anhtropology Network og hvordan blir del av epostlisten via EASA sin hjemmeside.