Hjem
Prosjekt Energethics
Nyhet

Hvorfor verden trenger Energethics

I oktober deltok Energethics forskere på symposiumet 'Why the World Needs Anthropologists: Powering the Planet' ved Durham University i England. Vi holdt en stand der vi presenterte prosjektet og vi organiserte en workshop for konferansedeltakere kalt "Accounting for Energy".

Energethics. Why the world needs anthropologists
Foto/ill.:
Ingrid Birce Müftüoglu explaining the project to masters students from Univeristy of Oslo at the Energy Hotspot session.

Hovedinnhold

Mer enn 200 deltakere fra over tyve land hadde meldt seg på til symposiumet 'Why the World Needs Anthropologists: Powering the Planet' i Durham denne høsten. Symposiumet er et årlig arrangement organisert med støtte fra blant annet EASA Applied Anthropology Network. Årets tema var "Powering the Planet" og hadde som mål å utforske hvordan arbeidere i energisektorer og antropologer kan samarbeide for å best kunne designe og utvikle innovasjoner innen energi som kan endre og bedre verden.

Fra Energethics-teamet deltok prosjektleder Ståle Knudsen, Siri Lange, Ingrid B. Müftüoglu, Ragnhild Freng Dale og Oda Eiken. Energethics holdt en "Energy Hotspot" der vi presenterte prosjektet for interesserte deltakere noe som skapte rom for gode samtaler og ideutvekslinger. Under arrangementets andre dag organiserte Energethics en workshop  kalt "Accounting for Energy" som hadde som mål å utforske energibedrifters rapporteringsregimer og hvorfor det er viktig med et antropologisk blikk inn i dette feltet.

Som del av denne workshopen presenterte Ingrid, Ragnhild and Siri historier fra sine feltstudier for å gi deltakerne nok materiale til å diskutere hvilke mulige roller rapportering spiller i energisektoren. Temaet for diskusjonen var hvordan bedrifters ikke-finansielle rapporteringsregimer fungerer og hvordan rapportering påvirker måten bedrifter utøver og strukturerer sin virksomhet. Blant deltakerne var det masterstudenter, postdoktorer, forskere, representanter fra en dansk kommune og organisasjonsansatte.

Alt i alt ble det en formiddag fylt med gode diskusjoner, og vi fikk mange nyttige betakninger fra deltakerne som vi tar med oss videre inn i prosjektet. For mer informasjon om Energethics sin rolle i arrangementet, les anmeldelsen av "Why the World Needs Anthropologists".

Neste år skal symposiumet, Why the World Needs Anthropologists arrangeres i Lisboa, Portugal.