Hjem
Prosjekt Energethics
Nyheter

ASA19: Energethics deler perspektiver på globale utfordringer

I september deltok Energethics forskerne på ASA 2019 konferansen i Norwich hvor de delte sine perspektiver på globale utfordringer.

Neste
UEA
ASA konferansen ble arrangert ved University of East Anglia, England.
Foto/ill.:
Isabelle Hugøy
1/2
Norwich
En felles konferansemiddag med påfølgende musikkinnslag ble arrangert i den historiske kirkebygningen St. Andrews Hall.
Foto/ill.:
Isabelle Hugøy
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Flere Energethics forskere deltok på konferansen som ble arrangert av Association of Social Anthropologists (ASA) ved University of East Anglia i Norwich, England. Tema for årets konferanse var Anthropological perspectives on global challenges. Hele 45 panel adresserte det overordnede temaet over fire dager.

Blant panelene var Neoliberalization and the ambivalent role(s) of the state in transnational energy corporations organisert av prosjektleder og Professor Ståle Knudsen sammen med Dinah Rajak. Panelet diskuterte komparativt hvordan transnasjonale selskaper, staten og den neoliberale økonomiske orden er sammenknyttet på komplekse måter i energiinsdustrier.

Hvordan blir relasjonene mellom den korporative verden og staten forhandlet og praktisert, spesielt når energiselskapet drar utenlands og staten forblir igjen? Hva er effekten av at selskaper relaterer seg til et fremvoksende globalt regime av "standarder for ytelse" og rapporteringsmekanismer? Dette var sentrale problemstillinger som ble fremhevet av panelet. Blant andre paneldeltagere presenterte Energethics forskere Iselin Åsedotter Strønen, Siri Lange, Ragnhild Freng Dale og Ståle Knudsen papers som søkte å diskutere slike spørsmål.

I løpet av konferansen fikk gruppen nyttige innspill som inspirerte til videre arbeid med publiseringer relatert til Energethics prosjektet.

Neste ASA konferanse arrangeres i 2020.