Hjem
Prosjekt Energethics
Panelsamtale

Hvordan håndterer norske energibedrifter samfunnsansvar i utlandet?

Panelsamtale om norsk bedriftsetikk: Equinor, Statkraft og Det Norske Oljeselskap tar varierende ansvar utenfor Norge.

Oil rig
Oljerigg.
Foto/ill.:
Flickr CC, Troy Williams

Hovedinnhold

Etter fire år med forskning på norsk bedriftsetikk går prosjekt Energethics mot sluttfasen. Prosjektet skal derfor kommunisere sine funn gjennom to panelsamtaler på Litteraturhusene både i Bergen og Oslo.

Panelsamtalene samler representanter fra næringslivet for å diskutere hvordan norske energibedrifter forstår og praktiserer samfunnsansvar i sine utenlandske virksomheter.

Graden av statlig eierskap i energibedriftene varierer. Statkraft er helstatlig, Equinor 67% statlig og Det Norske Oljeselskap er privateid. Gjør det en forskjell om et selskap er helt eller delvis statseid? I hvilken grad bygger bedriftsetikken på en "nordisk modell for samfunnsansvar"?

Arrangementene starter med en presentasjon av prosjektet etterfulgt av en panelsamtale med inviterte deltagere.

Alle interesserte er velkomne!

Oslo

Mandag 16. desember kl. 18:00-19:30
Nedjma, 3. etg. i Litteraturhuset
Wergelandsveien 29
Facebookarrangement

I panelet:
Ståle Knudsen, Professor og prosjektleder, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen.
Morten Mikkelsen, bærekraftsrådgiver i Equinor.
Frode Elgesem, leder Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.
Martin Norman, leder bærekraftig finans i Greenpeace Norge.
Janis Kanavin, tidligere leder for koordinerende enhet ved UD for nasjonal handlingsplan vedr. UN Guidelines for Business and Human Rights.

Moderator: Ruth Astrid Sæter.

Bergen

Onsdag 18. desember kl. 18:00-19:30
Olav H. Hauge, Litteraturhuset
Østre Skostredet 5
Facebookarrangement

I panelet:
Ståle Knudsen, professor og prosjektleder, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen.
Morten Mikkelsen, bærekraftsrådgiver i Equinor.
Martin Norman, leder bærekraftig finans i Greenpeace Norge.
Cathrine Halsaa, sekretariatsleder OECD kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.
Therese Jebsen, seniorrådgiver og leder for Raftostiftelsens «Business and Human Rights Program»

Moderator: Ruth Astrid Sæter.