Hjem

Frisklivsstudien

Ut på tur

 

Frisklivsstudien: Helsefremming ved Frisklivssentralene; virker det, hvordan virker det og hvorfor?

 

Foto: Bergens Tidende

I 2013 bevilget Norges Forskningsråd og Folkehelseprogrammet nær 9 mill kr til et forskningsprogram som hadde som målsetting å undersøke effekter av helsefremmende arbeid ved de kommunale frisklivssentralene (FLS). Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og Helse Bergen.