Hjem
Frisklivsstudien

"It's not like a fat camp" - A focus group study of adolescents' experiences on group-based obesity treatment.

Artikkelen er basert på en fokusgruppestudie med ungdom med overvekt/fedme som har deltatt på gruppebaserte tilbud ved henholdsvis frisklivssentral, Grete Rohde og Evje-klinikken.

Les artikkelen her