Hjem
Frisklivsstudien
Rehabiliteringsavis

REHAB-INFO

MOTIVASJON

Avdeling for rehabilitering og tverrfaglige tjenester ved Voss sjukehus er utgiver av rehabinfo. I siste utgave (desember 2016) er temaet "Motivasjon" med fokus på spørsmål og tema som bl.a.:

  • Hvordan fagfolk kan motivere pasienter og beholde egen motivasjon i jobben?
  • Hvordan pasientene får motivasjon til nødvendige endringer iht. kosthold og livsstil? 
  • Fastlegens sin rolle iht. motivasjonsarbeid
  • Motivasjonsteori og forskning

Les vedlagte PDF-utgave hvor Eivind Meland ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Irene Kjønnerød ved Fjell, Sund og Øygarden frisklivs – og meistringssenter bidrar med hver sin artikkel.