Hjem
Frisklivsstudien

The Norwegian Healthy Life Study: protocol for a pragmatic RCT with longitudinal follow-up on physical activity and diet for adults

Det norske Helsedirektoratet anbefaler at Frisklivssentraler (FLS) etableres i primærhelsetjenesten for å støtte adferdsendring og redusere risiko for ikke-smittsomme sykdommer. Studieprotokollen presenterer design og metoder for en kombinert pragmatisk kontrollert studie og langsgående kohortstudie av effekter på fysisk aktivitet, stillesittende atferd og kosthold, og utforsker psykologisk velvære og motivasjonens betydning for kort- og langtidsresultat.

Les hele artikkelen fra forskergruppen (Eirik Abildsnes, Eivind Meland, Thomas Mildestvedt, Tonje H Stea, Sveinung Berntsen og Gro Beate Samdal) nedenfor.

Lenke til Pubmed