Hjem
Frisklivsstudien

Motivasjonssamtaler ved frisklivsentraler

Motiverende intervju (MI) er en klientsentrert, målfokusert samtalemetode som Helsedirektoratet anbefaler at brukes ved Frisklivssentralene. MI-Analyse er et veiledningssenter ved stiftelsen Bergensklinikkene som på oppdrag fra Helsedirektoratet tilbyr tilbakemelding og veiledning til fagpersoner som ønsker å få vurdert hvor godt en anvender MI-metoden i klinisk bruk. Hensikten med tjenesten er å bistå fagpersoner til å utvikle seg til å bli gode utøvere av MI samt å opprettholde fagkompetanse i MI. I samarbeid med MI-Analyse undersøker vi opptak av veiledningssamtaler ved frisklivssentraler. MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity 3.1) er en kodningsmanual utviklet for å vurdere hvor godt en rådgiver/fagperson anvender MI. MITI kartegger rådgivers atferd i samtalen, og inneholder et system for å kode i hvilken grad rådgiver anvender holdningssettet, prinsippene og kommunikasjonsferdighetene i MI. MITI gir strukturert, formell tilbakemelding om måter å forbedre egen klinisk skikkethet i å anvende MI. CLAMI (Client Language Assessment in Motivational Interviewing) kartlegger brukerens språk under samtale med rådgiver med særlig fokus på å fange opp brukerens endringssnakk eller status quo snakk, gjennom bruk av lydfil og transkript av en valgt sesjon på 10-20 min av en innspilt MI-samtale. Hele sesjonen blir kodet og en kode angitt hver gang klienten snakker. Alle som arbeider med individuelle veiledningsamtaler ved 7 frisklivssentraler i Agder, Rogaland og Hordaland inviteres til å sende inn opptak av samtale. Vi undersøker også fellestrekk mellom anvendelse av selvbestemmelsesteori I endringsarbeid og MI ved å gjøre en teoristyrt kvalitativ analyse av de samme samtalene som undersøkes med MITI og CLAMI. 

Les om MI og røykeslutt her

Les foredrag om MI med Bill Miller her

 

Følgende andre forskere er med: Eivind Meland, Thomas Mildestvedt og to ansatte ved MI Analyse ved Stiftelsen Bergensklinikkene:

Psykologspesialist Nina Elin Andresen: http://korusbergen.no/mi-mi-analyse/

Spesialkonsulent Solveig Storbækken: http://korusbergen.no/mi-mi-analyse/