Hjem
Frisklivsstudien

Forskergruppen består av:

Eivind Meland, professor og prosjektleder, UiB

Thomas Mildestvedt, førsteamanuensis, UiB

Gro Beate Samdal, PhD stipendiat, UiB

Eirik Abildsnes, postdoktor, UiB

Tonje Holte Stea, førsteamanuensis, UiA

Sveinung Berntsen Stølevik, professor, UiA

Geoffrey Williams, professor, University of Rochester, USA

Nina Lunde, prosjektkoordinator, UiB

 

  • Vi samarbeider med flere kommunale frisklivssentraler/frisklivs- og mestringssentre i Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen og to interkommunale samarbeid rundt Time & Gjesdal og Fjell, Sund, Øygarden & Askøy. Det er ansatt en prosjektmedarbeider med ansvaret lokalt.
  • Vi gjennomfører to kontrollerte kliniske studier; en studie blant barn og deres familier, og en studie blant voksne som deltar på lokale frisklivstilbud . For å få gyldige forskningsresultater sammenlikner vi en gruppe deltakere som får tilbud med en gruppe som venter ca et halvt år før de begynner. Deltakerne følges opp før og etter tilbud og igjen etter 2 år.
  • Vi vil også utforske forventninger til den nye helsetjenesten (friskkivstilbudet) slik det oppleves fra ansatte i helseadministrasjonene lokalt, fra brukerorganisasjoner som for eksempel LHL, Kreftforeningen og Diabetesforbundet, fra ansatte ved FLSene og fra henvisende leger. I tillegg har vi en studie av veiledning- og motivasjonssamtalene som ansatte har med deltagerne i løpet av tilbudet (3-6 måneder).

For mer informasjon kan du se gjennom «Nyheter» og eventuelt kontakte Nina Lunde på telefon 55586135 eller Eivind Meland telefon 55586155.