Hjem
Frisklivsstudien

SenseWear Armband Mini

Fysisk aktivitet, stillesitting og søvn registreres ved hjelp av måleren SenseWear Armband Mini (BodyMedia Inc., Pittsburgh, PA, USA). Denne måleren har sensorer som blant annet registrerer akselerasjon og kroppstemperatur som igjen gjør at en får opplysninger om tiden en er fysisk aktivitet med lett-, moderat eller høy intensitet, tiden en sover og hvor lenge en holder seg i ro.

http://sensewear.bodymedia.com/SW-Learn-More/Product-Overview