Hjem
Frisklivsstudien

Frisklivssentralen Sola kommune

Har du lyst til å komme i gang med trening og fysisk aktivitet? Ønsker du å lære mer om ernæring og sunt kosthold? Vil du slutte med røyk eller snus? Ta kontakt med Frisklivssentralen for informasjon, veiledning og oppfølging. Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Nærmere informasjon om tilbudet på Frisklivssentralen finner du på vår hjemmeside http://sola.kommune.no/frisklivssentralen1